DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

...atómové bomby na Nagasaki a Hirošimu (...) Kde v jednej minúte zomrelo 150 tisíc ľudí, 90% z toho boli civilisti.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Pravda

Odhaduje sa, že 5 zo 6 obetí v Hirošime a Nagasaki boli civilisti, čiže vyše 90 %. Kotlebom uvedený údaj o 150 tisíc bezprostredných obetí v Hirošime a Nagasaki by mohli potvrdzovať maximálne odhady World War II Database- 80 000 obetí v Hirošime plus 75 000 obetí v Ngasaki. Údaje o počte obetí sa rôznia, no keďže aspoň jeden relevantný zdroj uvádza podobné čísla, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Education for Justice uvádza nasledovné celkové počty obetí pre dve japonské mestá (v dlhšom časovom horizonte):
"Hiroshima (...)  It is estimated that 140,000 people died.
Nagasaki (...) Estimates generally put the number of deaths around 80,000
It is estimated that out of every 6 deaths in the bombings, 5 were civilians and 1 was military
."
V Hirošime bol teda celkový počet obetí približne rovnaký ako uvádza Kotleba, jednalo sa však o celkový počet obetí, nemožno tvrdiť, že všetci títo ľudia zomreli v jednej minúte. Odhaduje sa, že 5 z každých 6 obetí boli civilisti, čiže mierne viac ako 90 %, no probližne tento Kotlebov údaj sedí. 

World War II Datbase informuje, že bezprostredne po výbuchu si atómová bomba vyžiadala približne 70 000- 80 000 obetí. Pre Nagasaki hovorí o počte obetí bezprostredne po výbuchu v počte približne 40 000 až 75 000.  

Atomic Archive informuje o celkovom počte obetí v Hirošime- 135 000 a v Nagasaki- 64 000 (zarátaní do celkového počtu sú aj zranení).

BBC píše o počte bezprostredne zabitých ľudí v Hirošime- 60 000 až 80 000 a v Nagasaki 40 000 ľudí mŕtvych bezprostredne po výbuchu.

Svetová jadrová asociácia píše nasledovné: 
"In Hiroshima, of a resident civilian population of 250,000 it was estimated that 45,000 died on the first day and a further 19,000 during the subsequent four months. (Another figure is 78,500 fatalities, with 5 to 15% of the short-term ones being from radiation.) In Nagasaki, out of a population of 174,000, on the first day 22,000 died and another 17,000 within four months."
V Hirošime teda zomrelo prvý deň 45 000 civilistov, v Nagasaki zomrelo v prvý deň 22 000 civilistov. Nie je teda možné tvrdiť, že by v prvej minúte zomrelo v jednom z týchto miest alebo aj v oboch dokopy 150 000 ľudí, skutočné počty sú viac ako o polovicu menšie pre celý prvý deň. 

Atomic Bomb Museum:
"The initial death count in Hiroshima, set at 42,000–93,000, was based solely on the disposal of bodies, and was thus much too low. Later surveys covered body counts, missing persons, and neighborhood surveys during the first months after the bombing, yielding a more reliable estimate of 130,000 dead as of November 1945. A similar survey by officials in Nagasaki set its death toll at 60,000–70,000. (Its plutonium bomb was more powerful, but its destructive range was limited by surrounding hills and mountains)."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error