DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

... sú v ňom (v programe strany ĽSNS, pozn.) časti, ktoré by akoby jedna mater mala spoločné s našim programom. To znamená 15 percentná rovná daň alebo zlepšovanie podnikateľského prostredia, vyrovnaný rozpočet a tak ďalej.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Pravda

Program Ľudovej strany Naše Slovensko má viacero podobných častí s programom strany SaS, mimo iné obsahuje zavedenie rovnej dane vo výške 15 %, zlepšenie podnikateľského prostredia, alebo predĺženie poberania materskej. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

ĽSNS vo svojom volebnom programe (.pdf), v bode 1 s názvom "Zastavíme ďalšie rozkrádanie štátu" uvádza, že zavedie 15 % rovnú daň, aby zabezpečila funkčný štát. Rovná daň je témou SaS, v ich volebnom programe, známom ako Agenda 2020 (.pdf, s. 6), uvádzali, zníženie rovnej dane z príjmov na úroveň 15 % k 1. januáru 2019.

SaS sa zasadila o zlepšenie podnikateľského prostredie v rámci Agendy 2020. Návrhy sa týkali zníženia administratívnej a finančnej záťaže (s. 13-14), odbúrania bariér v podnikaní, zrušenia investičných stimulov. V programe ĽSNS figurujú ciele ako odstránenie byrokraciu v podnikaní, odstránenie zvýhodňovania zahraničných investorov (bod 6, "Obnovíme sebestačnosť Slovenska"), ale konkrétne kroky, ako ciele dosiahnuť nie sú narozdiel od programu SaS uvedené. Spoločným znakom oboch programov je aj dôraz kladený na vyrovnaný štátny rozpočet.

Medzi ďalšie časti, ktoré sa zhodujú v programoch patrí narpríklad predĺženie materských a rodičovských dávok na 3 roky (SaS - str. 32 a ĽSNS - str. 5), alebo odstránenie byrokracie v podnikaní, ktorú má ĽSNS ako súčasť programu a ktorej sa venuje väčšina Agendy 2020 SaS.

Podrobné porovnanie programov vo svojom blogu ponúka aj Richard Sulík. Podľa tohto porovnania je 10 zo 49 bodov programu ĽSNS rovnakých alebo podobných programu SaS. Jedným z nich je aj zníženie počtu poslancov na 100, čo SaS síce nemá v Agende 2020, ale ponúkala ako jedno z opatrení v referende ktoré iniciovala a ktoré prebehlo v roku 2010. Okrem vyššie spomínaných bodov Sulík spomína aj sľuby ako "prácu ponúkneme všetkým", "nezamestnaných zapojíme do výstavby bytov a ciest", "neprijmeme ani jedného imigranta" "obnovíme poľnohospodárstvo" a "odstránime zvýhodňovanie zahraničných podnikateľov".

Podobné body v programe SaS sú zavedenie aktivačných prác pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi (s. 31), odmietanie takzvaných kvót na ekonomických imigrantov a utečencov (s. 50) ako aj celý bod 16. venujúci sa pôdohospodárstvu a jeho obnove (s. 78). Sulík ako podobnosť s odstránením zvýhodňovania zahraničných podnikateľov uvádza zrušenie investičných stimulov (s. 16), v programe však nie je špecifikované, že by sa malo jednať len o stimuly pre zahraničné firmy, opatrenie sa nachádza v časti o odstránení deformácií podnikateľského prostredia. Tiež nie je jasné, ktoré opatrenia majú byť ekvivalentné bodu "prácu ponúkneme všetkým."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error