DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Ale veľmi dobre vieme, že zmluva s Tureckom by znamenala, že v podstate z nelegálnych imigrantov sa stanú legálni...

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Zavádzajúce

20. marca 2016 vstúpila do platnosti zmluva medzi EU a Tureckom, ako uviedlo napríklad BBC. Kotleba odkazuje na časť dohody, ktorá tvrdí, že za každého vráteného nelegálneho sýrskeho utečenca z gréckych ostrovov do Turecka EU prijme jedného sýrskeho utečenca späť na základe tejto zmluvy.Takisto sa bude postupovať aj v prípade žiadateľov o azyl, ktorých prípady sa budú v Turecku prejednávať osobitne, uvádza vo svojom súhrne Európska komisia. Nejedná sa tak o zmenu statusu "nelegálnych imigrantov", ale o bezpečnejší a kontrolovateľný systém posudzovania žiadateľov o azyl, kedy osoby vstupujúce do EÚ bez povolenia budú nahradené inými žiadateľmi o azyl, ktorí vstúpia do EÚ na základe výberu. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.


Prípady žiadateľov o azyl sa budú v Turecku prejednávať osobitne: "People who do not have a right to international protection will be immediately returned to Turkey. The legal framework for these returns is the bilateral readmission agreement between Greece and Turkey.", uvádza vo svojom súhrne Európska komisia.

V Zmluve EU s Tureckom sa obe strany ďalej dohodli na nasledujúcich bodoch:
"1) All new irregular migrants crossing from Turkey to the Greek islands as of 20 March 2016 will be returned to Turkey;
2) For every Syrian being returned to Turkey from the Greek islands, another Syrian will be resettled to the EU;
3) Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land routes for irregular migration opening from Turkey to the EU;
4) Once irregular crossings between Turkey and the EU are ending or have been substantially reduced, a Voluntary Humanitarian Admission Scheme will be activated;
5) The fulfilment of the visa liberalisation roadmap will be accelerated with a view to lifting the visa requirements for Turkish citizens at the latest by the end of June 2016. Turkey will take all the necessary steps to fulfil the remaining requirements;
6) The EU will, in close cooperation with Turkey, further speed up the disbursement of the initially allocated €3 billion under the Facility for Refugees in Turkey. Once these resources are about to be used in full, the EU will mobilise additional funding for the Facility up to an additional €3 billion to the end of 2018;

7) The EU and Turkey welcomed the ongoing work on the upgrading of the Customs Union.
8) The accession process will be re-energised, with Chapter 33 to be opened during the Dutch Presidency of the Council of the European Union and preparatory work on the opening of other chapters to continue at an accelerated pace;
9) The EU and Turkey will work to improve humanitarian conditions inside Syria.
"

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error