DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

...jeden z tých cieľov tej iniciatívy (Stop Fašizmu, pozn.) je, aby nikto z parlamentu nepodporil naše návrhy...

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Pravda


Iniciatíva Stop fašizmu vyzýva poslancov a poslankyne NR SR k podpísaniu záväzku vyhraniť sa voči poslancom ĽS NS. Jedným z požadovaných záväzkov je aj to, aby poslanci a poslankyne nehlasovali za návrhy poslancov strany Kotleba – ĽSNS. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Znenie celej výzvy: 

"Ja, poslanec / poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky sa verejne zaväzujem k tomu, že
Nepodporím žiadneho poslanca strany Kotleba-ĽSNS do žiadnej parlamentnej funkcie ani žiadneho nominanta tejto strany do akejkoľvek volenej funkcie.
Nepodporím svojim podpisom žiadny poslanecký návrh ani pozmeňovací návrh iniciovaný poslancami strany Kotleba-ĽSNS. Rovnako nepodporím žiadny návrh, pod ktorým je podpísaný aspoň jeden z poslancov tejto strany. Nebudem rokovat´ s poslancami strany Kotleba-ĽSNS o podpore akýchkoľvek vlastných návrhov alebo žiadať u nich podporu pre akékoľvek návrhy.
Nepodporím v rozprave žiadny návrh prednesený poslancom Kotleba-ĽSNS. Ak vystúpim k takémuto návrhu, odmietnem ho z princípu, pretože návrhy z dielne strany postavenej na princípoch neznášanlivosti a spochybňovania demokracie nemôžu byť demokratickými silami akceptované a podporované.
Nezúčastním sa žiadneho podujatia ani diskusie v médiách, do ktorej bude pozvaný zástupca Kotleba-ĽSNS alebo bude na nej vystupovat´ (s výnimkou zákonnej povinnosti verejnoprávneho média vo volebnej kampani).
Pri každej možnej príležitosti budem upozorňovať na nebezpečenstvá fašizmu a neblahú historickú skúsenosť s ním. Budem šírit´ myšlienky demokracie a tolerancie a brániť demokratické princípy, na ktorých je postavená Slovenská republika."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error