DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

My ročne dovezieme potraviny za jednu miliardu eur, ročne. Za 350 miliónov dovezieme iba mlieko a vajcia. Ľudia nemajú čo robiť, polia sú neobrobené a dovážame potraviny. Potravinová sebestačnosť Slovenska je nula. Energetická sebestačnosť je pod 50%.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Nepravda

Potravinová sebestačnosť Slovenska podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ku koncu roka 2015 dosiahla 51 %. Nie je preto pravdou, že potravinová sebastačnosť je nula. 
Podľa Ministerstva zahraničných vecí, bol v roku 2014 dovoz vajec, mlieka a medu (evidované ako jedno položka) na úrovni 341 miliónov eur. Pre úplnosť je však potrebné dodať, že v tomto istom roku vol vývoz zo Slovenska vajec, mlieka a medu na úrovni 311 miliónov eur. Je pravdou, že dovezieme potraviny za jednu miliardu eur ročne. Rozdiel medzi dovozom a vývozom vo výške je však miminálny. 

Kotleba v druhej časti výroku hovorí o energetickej sebestačnosti. Ak hovoril o sebestačnosti vo výrobbe elektrickej energie, nehovoril pravdu. Slovensko je v tomto smere takmer úplne sebestačné. Opačný prípad je v prípade zemného plynu. Až 98 % tejto komodity musíme doviesť. Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdu.


Aktuality ďalej uvádzajú, že "v priemere majú štáty EÚ potravinovú sebestačnosť na úrovni približne dvoch tretín. Na Slovensko tak stále musíme vo veľkom dovážať niektoré agropotravinárske výrobky, pričom najviac importované sú už spracované produkty, teda s vyššou pridanou hodnotou a na druhej strane najviac exportované sú základné poľnohospodárske komodity."

V roku 2014 dol import potravín na Slovensko za jednu miliardu eur ročne.  Údaje za rok 2014 uvádzajú rozdiel medzi dovozom a vývozom vo výške 1 038 000 eur (.pdf, s. 32).

Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014 sa uvádza, že v spotrebe plynu je Slovensko na 98 % závislé na dovoze suroviny. 

"Domáca spotreba zemného plynu v ostatných rokoch stagnuje. Domáca ťažba zemného plynu predstavuje málo významný objem, v roku 2013 cca 91 mil. m3, závislosť SR od dovozu je stále na úrovni okolo 98 %."

Na druhej strane v prípade elektrickej energie je Slovensko úplne sebestačné. Správa uvádza: "V roku 2014 spotreba elektriny v SR stagnovala s mierne importnou bilanciou medzi spotrebou a výrobou elektriny. Možno 
konštatovať, že SR bola v roku 2014 vo výrobe elektriny sebestačná."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error