DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Áno, ja som o tom (zmena ústavy s cieľom vystúpiť z EÚ, pozn.) hovoril aj v parlamente, že bude potrebné zmeniť článok 7, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o tom, že legislatíva Európskej únie je nadradená slovenským zákonom.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Pravda

Poslanec Marian Kotleba sa k danej téme vyjadril na zasadnutí parlamentu dňa 22. apríla 2016. Ústava Slovenskej republiky, konkrétne článok 7, odsek 2, pritom naozaj hovorí o tom, že záväzné akty Európskych spoločenstiev majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Tento výrok je pravdivý.

Ústava (.pdf, s. 4) Slovenskej republiky, čl. 7, odsek 2, hovorí:
"Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2."

Z textového prepisu rozpravy NRSR vyplýva, že Marian Kotleba sa naozaj k danej téme legislatívnej nadradenosti Európskych zákonov vyjadril a to konkrétne dňa 22. apríla 2016:
"Podporu zvýšenia slovenských výrobkov najmä potravinárskych na domácom trhu by bolo možné realizovať jedine úpravou viacerých zákonov. (...) Ak by chcela tieto zákony vláda zmeniť, (...) musela by zabezpečiť odstránenie čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v ktorom sa hovorí, že právne záväzné akty európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. "

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error