DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Boli ste prorektor. Docent (Klus, pozn.) Doteraz neboli vysvetlené niektoré vaše obvinenia z plagiátorstva niektorých vašich vedeckých prác.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Zavádzajúce

Martin Klus vo svojom životopise (.pdf) na stránkach SaS uvádza, že bol prorektorom pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a publikačnú činnosť na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2010 do roku 2014. V roku 2008 dosiahol titul docent. S tvrdením, že pätina skrípt Martina Klusa je plagiovaná prišiel Gabriel Šipoš na svojom blogu v denníku SME. Klus sa neskôr voči tomuto obvineniu ohradil vo svojom príspevku. Katarína Staroňová zo FSEV UK, spolupracovníčka inštitútu SGI, ktorej prácu Manuál pre tvorbu verejnej politiky Klus vo svojej práci mal okopírovať, všeobecne poukázala na tento problém na Slovensku ako vážny a potvrdila, že je autorkou okopírovaného textu. Jednalo sa však len o jedno obvinenie, nie viaceré, a taktiež nie je pravdou, že by nebolo vysvetlené. Výrok ako celok preto hodnotíme ako zavádzajúci.


"V roku 2007 vydala Vysoká škola v Sládkovičove skriptá Verejná politika - Priestor, Efektívnosť, Nástroje, Nové výzvy od Martina Klusa, vtedy odborného asistenta na Univerzite Mateja Bela, pracujúceho na svojej docentúre. Väčšina kapitoly 6 „Nástroje verejnej politiky“, teda 1/5 hlavného textu knihy, je len mierne upravenou kópiou štúdie na rovnakú tému v Manuáli pre tvorbu verejnej politiky, ktorý v roku 2002 vydala mimovládka SGI pod vedením súčasného poslanca Miroslava Beblavého. Kapitolu "Nástroje verejnej politiky" v Manuáli napísala absolventka New York University a vtedy spolupracovníčka SGI Katarína Staroňová," odôvodňuje svoje tvrdenie Gabriel Šipoš z Transparency International Slovensko.

Staroňová v príspevku na stránke SGI napísala, že "Ako autorka originálneho textu, ktorý Martin Klus plagioval, by som čakala ospravedlnenie, ktoré tak sľubuje."

Podľa Šípoša napriek uznaniu pochybenia Klus ďalej problematický materiál používal ako učebný text:

"Klus mi na otázky odpovedal, že šlo o neúmyselné pochybenie a že po výčitkách od Staroňovej sa už v roku 2008 za neštandardné citovanie (spôsobené vraj aj „šibeničným termínom“) v mailoch hneď ospravedlnil a ponúkol jej nápravu:

Ak som Vám...spôsobil akúkoľvek ujmu na duševnom vlastníctve, tak som samozrejme pripravený aj na verejné ospravedlnenie či materiálnu satisfakciu,“ napísal Staroňovej. „Napriek „všetkému“ nižšie i vyššie uvedenému, dovoľte mi vyjadriť nádej „vzájomného pochopenia“ a dokonca prípadnej spolupráce v budúcnosti.“

Pre SPW Klus zopakoval:

v žiadnom prípade som nemal úmysel čokoľvek plagiovať... Po upozornení na nesprávne citovanie v tejto publikácii som sa autorom citovanej/parafrázovanej publikácie za moju chybu ospravedlnil a publikáciu Verejná politika bezodkladne stiahol a zamedzil akejkoľvek jej ďalšej verejnej distribúcii.

Lenže to sa nestalo, lebo aj tento rok bola Klusova kniha súčasťou odporúčanej literatúry pre štyri jeho predmety na Vysokej škole v Sládkovičove (Verejná politika I., Komparácia verejných politík I. a II., Nástroje, formulácie implementácie a evaluácie verejnej politiky I.) a jeden predmet na UMB (Aktéri verejnej politiky)
." 

Kauza sa potom nijako ďalej neriešila, ale v roku 2012 na Klusa už v mediálnej správe odkazovali, ako na niekoho, kto "odkopíroval časť knihy Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť".

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error