DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Lenže v tej vašej iniciatívy z toho fašizmu, alebo ako to nazývajte, je napísané, že nemôžete hlasovať za žiadnu iniciatívu alebo za žiadny návrh zákona, ktorý podporia poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Zavádzajúce

V texte výzvy Stop fašizmu sa spomína záväzok nepodpísať sa pod návrhy iniciované poslancami Kotleba ĽSNS a nepodporiť žiadny návrh, pod ktorým by bol poslanec zo spomínanej strany podpísaný. Avšak výzva sa nevzťahuje na návrhy, ktoré len podporia (nenavrhnú a nepodpíšu sa pod návrh) poslanci Kotleba ĽSNS, čiže neplatí všeobecne, že poslanci nemôžu hlasovať za žiadny návrh zákona, ktorý by podporili poslanci strany ĽSNS. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 


Iniciatíva s názvom Stop fašizmu je výzvou pre poslancov NR SR,aby sa zaviazali k nasledujúcim bodom:

"Nepodporím žiadneho poslanca strany Kotleba-ĽSNS do žiadnej parlamentnej funkcie ani žiadneho nominanta tejto strany do akejkoľvek volenej funkcie.

Nepodporím svojim podpisom žiadny poslanecký návrh ani pozmeňovací návrh iniciovaný poslancami strany Kotleba-ĽSNS. Rovnako nepodporím žiadny návrh, pod ktorým je podpísaný aspoň jeden z poslancov tejto strany.

Nebudem rokovat´ s poslancami strany Kotleba-ĽSNS o podpore akýchkoľvek vlastných návrhov alebo žiadať u nich podporu pre akékoľvek návrhy.

Nepodporím v rozprave žiadny návrh prednesený poslancom Kotleba-ĽSNS. Ak vystúpim k takémuto návrhu, odmietnem ho z princípu, pretože návrhy z dielne strany postavenej na princípoch neznášanlivosti a spochybňovania demokracie nemôžu byť demokratickými silami akceptované a podporované.

Nezúčastním sa žiadneho podujatia ani diskusie v médiách, do ktorej bude pozvaný zástupca Kotleba-ĽSNS alebo bude na nej vystupovat´ (s výnimkou zákonnej povinnosti verejnoprávneho média vo volebnej kampani).

Pri každej možnej príležitosti budem upozorňovať na nebezpečenstvá fašizmu a neblahú historickú skúsenosť s ním.

Budem šírit´ myšlienky demokracie a tolerancie a brániť demokratické princípy, na ktorých je postavená Slovenská republika."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error