DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

(...) záverečná správa (o financovaní kampane, pozn.) je už podaná na ministerstvo vnútra, hovorí o celkových nákladoch na kampaň nejakých 51 tisíc eur zhruba, pričom absolútna drvivá väčšina tých nákladov bola v podstate realizovaná formou darov, ktoré sú všetky priznané a zverejnené v zmysle zákona.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Neoveriteľné

Prvá časť výroku hovorí o podaní záverečnej správy, zatiaľ čo druhá pojednáva o nákladoch vo výške 51 tisíc zverejnených v zmysle zákona. Výrok ako celok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže spomenutú záverečnú správu sa nám nepodarilo dohľadať.  


Ministerstvo vnútra v súčasnosti neponúka databázu podaných záverečných správ. Zákon č.14/2014 o volebnej kampani  však v §14 uvádza: "politická strana, je povinná dorušiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe. Vzhľadom k tomu, že od volieb uplynulo viac ako 30 dní by bolo neodovzdanie záverečnej správy v rozpore so zákonom. Túto časť výroku hodnotíme ako neoveriteľnú.

Rovnaký zákon upravuje v §15 aj transparentnosť volebných výdajov. Podľa zákona, "každý kto vedie volebnú kampaň je povinný zabezpečiť, aby výdaje (odvysielaná politická reklama,zverejnená inzercia, atď.) obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. Na transparentnom účte strany Kotleba-ĽSNS sa od vzniku účtu uvádza iba jediný vyšší údaj: 1050 eur pre Alexandru Chudíkovú za polep vozidiel. Ostatné výdaje preto museli putovať zrejme z Kotlebom spomínaných účtov darcov, ktoré by však, ako uvádza denník N, podľa zákona mali byť rovnako transparentné. Keďže spomínaných 51 000 euro by mali byť v zverejnenej záverečnej správe, ktorú sa nám nepodarilo dohľadať, považujeme aj túto časť výroku za neoveriteľnú. 


Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error