DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Mnohé škandinávske krajiny, ktoré sú do veľkej miery euroskeptické, či už Dánsko alebo iné.

Sulík vs Blaha - 21.04.2016
Nepravda


V členských škandinávskych štátoch podľa najnovších EÚ dát z jari 2015 k zvýšenému euroskepticizmu nedošlo. Oproti roku 2014 sa vo Švédsku i Fínsku proeurópska (vnímanie EÚ ako úplne pozitívnej) nálada mierne zlepšila. V septembri 2015 bola podľa Eurobarometru (s. 9) úplne pozitívne v nímanie EÚ vo Finsku na úrovni 37 %, Švédsku 42 %, Dánsko 39 %. Ide o mieru pozitívneho naladania v EÚ, ktorú vykazuje aj Slovensko (38 %). Priemer úplne pozitívneho naladenia k EÚ je na úrovni 41 %. V severských krajinách, ktoré sú členmi EÚ, je teda nálada smerom k EÚ niekde na úrovni priemeru krajín EÚ. Podobne je to aj v prípade negatívneho vnímania EÚ. Negatívne vnímanie EÚ je v severských krajinách približne na úrovni okolo priemeru EÚ. Neplatí tak, že severské krajinu sú do "veľkej miery" euroskeptické.

Tri zo škandinávskych štátov sú členmi EÚ (Švédsko - 1995, Dánsko - 1973, Nórsko, Fínsko - 1995, Island). Euroskepticizmus, tak ako takmer v každej krajine EÚ, je prítomný aj v severských krajinách. Vznikajú tam aj politické strany založené často len na protieurópskej tematike (napr. Brunclík, Havlík, Pinková, 2011, s. 194).

V Nórsku sa konali v rokoch 1972 (účasť 79 %, „nie“ 53,5 %) a 1994 (účasť 88,6 %, „nie“ 52,2 %) referendá o vstupe do EÚ, obe boli zamietnuté. Podľa prieskumu Sentio bolo viac než 70 % dotazovaných v auguste 2014 proti vstupu do EÚ. 
Island podal žiadosť o členstvo v EÚ v roku 2009, avšak v marci 2015 sa islandská vláda vyjadrila tak, že „Island by nemal byť pokladaný za kandidátnu krajinu EÚ“

Dátum zverejnenia analýzy: 19.04.2016
success
error