DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

A tu by som povedal, že keď sme spomínali možno aj kriticky to, čo sa dohodlo v Turecku, tak treba povedať, že sa pod to podpísal náš pán premiér, ktorý na tom summite bol a treba zároveň povedať aj to, že sa tam na tom summite zdôraznilo okrem iného to, že platí všetko tak, ako bolo doposiaľ dohodnuté v súvislosti s migrantami prichádzajúcimi do Európskej únie, čo de facto znamená, že náš pán premiér v podstate súhlasil s kvótami.

Blaha vs. Klus vs. Paška o azylovej reforme - 11.04.2016
Pravda

Nakoľko sa lídri EÚ dohodli s premiérom Turecka o tom, že budú vykonávať spoločný akčný plán aktivovaný 29. novembra 2015, potvrdili tým pádom pôvodne plánované miery. Oboch stretnutí (7. a 18.marca) sa zúčastnil aj slovenský premiér Robert Fico a podpísal Dohodu medzi EÚ a Tureckom. Avšak jeden z bodov dohody, ktorý hovorí, že "aktivuje sa dobrovoľný systém prijímania osôb z humanitárnych dôvodov" má podobný charakter ako systém kvót, ale je takisto iba dobrovoľný.

18. marca 2016 sa tretíkrát od novembra 2015 stretli lídri 28 krajín EÚ a turecký premiér Ahmet Davutoglu na summite, venovanému prehĺbeniu vzťahov medzi Tureckom a EÚ, ako aj riešeniu migračnej krízy. Stretnutie tak nadviazalo na mimoriadne rokovanie s Tureckom, ktoré sa konalo 7. marca, ale lídri na ňom nedospeli k definitívnej dohode.

Turecko a Európska únia opätovne potvrdili svoj záväzok vykonávať spoločný akčný plán aktivovaný 29. novembra 2015. Okrem toho Európska únia začala uvoľňovať finančné prostriedky vo výške 3 miliárd EUR v rámci nástroja pre utečencov v Turecku na konkrétne projekty a dosiahol sa pokrok v oblasti liberalizácie vízového režimu a v rozhovoroch o pristúpení vrátane otvorenia kapitoly 17 v decembri.

Turecko ďalej 7. marca 2016 súhlasilo, že akceptuje rýchly návrat všetkých migrantov, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí sa preplavili z Turecka do Grécka, a prijme späť všetkých neregulárnych migrantov, ktorí boli zadržaní v tureckých vodách.

Body dohody EÚ a Turecka:
1) Všetci noví neregulárni migranti prichádzajúci z Turecka na grécke ostrovy budú od 20. marca 2016 vracaní do Turecka.

2) Za každého Sýrčana, ktorý bude z gréckych ostrovov vrátený do Turecka, bude iný Sýrčan presídlený z Turecka do EÚ, berúc do úvahy kritériá OSN týkajúce sa zraniteľnosti.

3) Turecko prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby zabránilo vzniku nových námorných alebo pozemných trás nelegálnej migrácie z Turecka do EÚ.

4) Keď sa medzi Tureckom a EÚ prestanú neregulárne prekračovať hranice alebo sa takéto prekročenia aspoň výrazne a udržateľne obmedzia, aktivuje sa dobrovoľný systém prijímania osôb z humanitárnych dôvodov.

5) Plnenie plánu liberalizácie vízového režimu so všetkými zúčastnenými členskými štátmi sa urýchli s cieľom zrušiť vízovú povinnosť pre tureckých občanov najneskôr do konca júna 2016 za predpokladu, že sa splnia všetky kritériá.

6) EÚ v úzkej spolupráci s Tureckom ďalej urýchli vyplácanie pôvodne pridelených 3 miliárd EUR v rámci nástroja pre utečencov v Turecku a zabezpečí financovanie ďalších projektov pre osoby požívajúce dočasnú ochranu a identifikované na základe údajov, ktoré Turecko rýchlo poskytne do konca marca.

7) EÚ a Turecko opätovne potvrdili svoj záväzok dať nový impulz procesu pristúpenia, ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení z 29. novembra 2015. Uvítali otvorenie kapitoly 17 dňa 14. decembra 2015 a ako ďalší krok sa rozhodli otvoriť kapitolu 33 počas holandského predsedníctva.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2016
success
error