DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

(...) čo dohodol britský premiér Cameron napríklad s Donaldom Tuskom a Junckerom, bude skôr alebo neskôr potrebné otvoriť samotné primárne právo Európskej únie, aby (...) tých výnimiek nebolo toľko, koľko je dnes.

Blaha vs. Klus vs. Paška o azylovej reforme - 11.04.2016
Nepravda

Pri dohode ktorú uzavrel vo februári Cameron s Tuskom a Junckerom a bola schválená všetkými predstaviteľmi členských štátov sa nespomína, že by malo dôjsť k zmenám v primárnom práve. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Donald Tusk zverejnil 2. februára návrh dohody ktorý má novo definovať vzťah Veľkej Británie a Európskej únie. Tusk poznamenal, že udržanie jednoty Únie je prvoradé ale rovnako odmieta prekročiť princípy na ktorých je Únia budovaná. 
Veľká Británie v dohode vyjednávala v štyroch základných oblastiach. Prvou je integrácia/suverenita v rámci ktorej británia požadovala výnimku zo stále pevnejšieho zväzku v Únii a žiadali rovnako väčšiu právomoc národných parlamentov. Druhou je konkurencieschopnosť, čiže obmedzenie nadmernej regulácie a nariadení, kritikmi nazývaných "bruselskou byrokraciou". Treťou sú sociálne dávky, čiže obmedzenie prístupu k dávkam pre zamestnaných i nezamestnaných občanov z iných krajín Únie. Poslednou je eurozóna, kde Briti žiadali aby euro nebolo jedinou menou EÚ a tam kde neplatí nebudú krajiny znevýhodňované. 

19. februára Cameron dosiahol uzavretie kompromisnej dohody o úprave vzťahov medzi Veľkou Britániou a EÚ. Táto dohoda by rovnako mala napomôcť k zotrvaniu Británie v EÚ. Kompromis prišiel najmä v otázke vyplácania sociálnych dávok, kde V4 odmietala snahu o ich obmedzenie. 

Prijatím týchto požiadaviek, EÚ oficiálne upustila od zakladajúceho princípu, že členské štáty smerujú k čoraz užšej integrácii. Rovnako tento text jasne ukazuje budúce štruktúrne zmeny, ku ktorým členské štáty smerujú. 

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2016
success
error