DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Navyše Rada Európskej únie a jej predsedníctvo funguje vo všetkých oblastiach mimo zahraničnej politiky, kde máte komisárku pre zahraničnú politiku, pani Mogherini, ktorá tieto veci má naďalej na starosti.

Blaha vs. Klus vs. Paška o azylovej reforme - 11.04.2016
Zavádzajúce

Zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ tvorí Rada Európskej únie, v spolupráci s Vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Blaha pravdepodobne myslel len predsedníctvo v Rade EÚ a nie samostatnú činnosť Rady EÚ. Samotná činnosť Rady funguje aj v oblasti zahraničnej politiky. Z tohoto dôvodu musíme výrok vyhodnotiť ako zavádzajúci. 

 Vysoký predstaviteľ (komisár) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku je predsedom Rady pre zahraničnú politiku. Týmto funkcionárom je od roku 2014 Federica Mogherini. Vysoký predstaviteľ má za úlohu koordinovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, spolu so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou EÚ. 

V Zmluve o Európskej únii (.pdf) a Zmluve o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie), ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009 sú medzi iným vymedzené práva, úlohy a kompetencie Rady Európskej únie, takisto aj Vysokého komisára pre zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku, dnes Federica Mogherini. Rada EÚ tvorí európsku zahraničnú politiku.

Článok 26 bod 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii hovora:
"Rada tvorí spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a prijíma rozhodnutia potrebné na vymedzenie a uskutočňovanie tejto politiky na základe všeobecných usmernení a strategických smerov vymedzených Európskou radou.

Rada a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečia jednotu, dôslednosť a účinnosť konania Únie.

Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku uskutočňuje vysoký predstaviteľ a členské štáty, pričom používajú prostriedky členských štátov a prostriedky Únie."

K predsedníctvu EÚ sa vzťahuje Vyhlásenie k článku 16 odst. 9 Zmluvy o Európskej únii týkajúcemu sa rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady (.pdf, s. 345):

"1.      Predsedníctvo Rady, s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci, vykonávajú vopred určené skupiny troch členských štátov počas obdobia 18 mesiacov. Skupiny sú vytvorené na základe rovnej rotácie medzi členskými štátmi s prihliadnutím na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu v rámci Únie.

2.      Každý člen skupiny po poradí predsedá počas obdobia šiestich mesiacov všetkým zloženiam Rady s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci. Ostatní členovia skupiny pomáhajú predsedníctvu pri vykonávaní všetkých jeho právomocí na základe spoločného programu. Členovia skupiny sa môžu medzi sebou dohodnúť o iných úpravách."
Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2016
success
error