DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Vašečka

OĽaNO

Od vzniku Slovenskej republiky za všetky volebné obdobia bol ten počet 13 vždy (vo Výbore pre obranu a bezpečnosť, pozn.), aj v minulom volebnom období, aby som bol úplne presný. Raz bol 12, ale to zodpovedalo vtedy veľkému pomeru v prospech koalície(...)

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Pravda

Vašečka v diskusii referuje k výboru, v ktorom sám pôsobí- Výboru pre obranu a bezpečnosť. Počet členov tohto výboru NR SR je dostupný pre volebné obdobia 2 až 7. Počas týchto volebných období mal Výbor pre obranu a bezpečnosť po väčšinu času 13 členov, aj keď sú určité odchýlky od tohto pravidla- v 3., 4. a 6. volebnom období bol na konci počet členov odlišný, no väčšinu týchto období skutočne platilo, že výbor mal 13 členov. Z kontextu diskusie vyplýva, že Vašečka nereferuje k 7. volebnému obdobiu, ale práve porovnáva s ním ostatné obdobia. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Podľa záznamov NR SR boli v daných volebných obdobiach členmi kontrolného výboru nasledovné počty poslancov:

Záznamy pre tento výbor nie sú dostupné pre prvé volebné obdobie.

2. volebné obdobie:
30.10. 1998- 11 členov
3.11. 1998- 13 členov
Na konci obdobia- v septembri 2002-13 členov

Výbor začal v októbri 2002 s 13 členmi, traja z nich na druhý deň prestali byť členmi, no v novembri sa stali členmi ďalší traja poslanci, preto mal výbor 13 členov. Výbor ukončil činnosť v júni 2006 so 14 členmi.

Výbor začal v júli 2006 s 12 členmi, traja z nich na druhý deň prestali byť členmi, namiesto nich prišli 4 ďalší poslanci v auguste 2006,kedy bolo teda členov 13. V júni 2010 končil výbor s počtom členov 12.

Výbor začal 9. júla 2010 s počtom členov 13 (4 ďalší ľudia boli evidovaný ako členovia len na jeden deň). Skončil v marci 2012 s počtom členov 13.

Výbor začal 4. apríla 2012 s 13 členmi. Výbor ukončil činnosť v marci 2016 s 12 členmi.

Výbor začal svoju činnosť v apríli 2016 s 12 členmi- na toto obdobie sa už ale Vašečkov výrok podľa kontextu diskusie nevzťahuje.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error