DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Crmoman

Vzniklo vlastne (...) učiteľské hnutie (Iniciatíva slovenských učiteľov, pozn.)... Vybrali sme si tri požiadavky, za ktoré bojujeme (učitelia, pozn.) od októbra. Čiže začali sme ešte pred tým, ako bol schválený rozpočet na rok 2016.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Pravda

Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) je podľa vlastnej definície "neformálne hnutie, ktoré vzniklo spojením lokálnych učiteľských iniciatív z celého Slovenska" v októbri 2015. Rôzne aktivity ISU organizovala od jesene. V novembri 2015 sa konal Zraz dlhých nosov. Nasledovala učiteľská kvapka krvi, taktiež v novembri a v decembri sa konal Babysitting day. Tri požiadavky na vládu Slovenskej republiky sformulovala ešte Slovenská komora učiteľov a zverejnené boli 21. októbra 2015, za tieto požiadavky sa následne hlásila aj ISU behom svojich akcií aj štrajku. Návrh rozpočtu na rok 2016 bol do NR SR doručený 15. októbra 2015 a schválený v treťom čítaní bol 20. novembra 2015, požiadavky učiteľov tak boli predstavené pred jeho definitívnym schválením. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Crmoman v diskusii netvrdil, že by sa jednalo o požiadavky, s ktorými prišla ISU ako prvá, len že sa jedná o požiadavky, za ktorými učitelia stoja už od októbra a ktoré ISU naďalej presadzuje, a že ISU funguje už od októbra 2015. Výrok tak možno hodnotiť ako pravdivý napriek tomu, že požiadavky ako prvá predstavila SKU.

"vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne:

1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;

2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu; 

3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.
"  

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error