DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Crmoman

V skutočnosti štrajkovalo 15 tisíc učiteľov, čo je okolo 17% učiteľov, sa celkovo zapojilo a v rámci štrajku vzniklo aj množstvo iniciatív. Napríklad iniciatíva študentov. Pridali sa vysoké školy, kde štrajkovali učitelia vysokých škôl solidárnym štrajkom. Pridali sa rodičia rôznymi aktivitami (...)

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Neoveriteľné

Podobné výroky sme overovali aj v minulosti. Do štrajku sa zapojili učitelia stredných, základných aj vysokých škôl. Okrem pedagógov sa zúčastnili aj rôzne iniciatívy študentov a rodičov. Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov sa do štrajku zapojilo vyše 14 500 alebo 16,3 % pedagógov, čo je blízke uvedenému údaju, nie je však jasné, či sa jedná o skutočne štrajkujúcich učiteľov, alebo len tých, ktorí prejavili o štrajk záujem. Vládne údaje hovoria o nižších číslach, hoci neuvádzajú presný počet zapojených učiteľov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Do protestu učiteľov sa podľa UIS zapojilo 14 500 pedagógov z celkového počtu 89 000 pedagógov, čiže 16,3 %. Podľa MŠ bolo k prvému dňu štrajku (25. január 2016) "zo zdravotnej poisťovne odhlásených 6 969 učiteľov a „čísla na ďalšie dni sú menšie“." To by zodpovedalo 7.83 %. Tento údaj však nevyhnutne neodráža počet individuálnych osôb zapojených do štrajku. MŠ ďalej zverejnilo len podiel zatvorených škôl, ktorý sa pohyboval medzi 2,03 a 2,66 %, neuviedlo však, koľko bolo zapojených učiteľov.

Do protestov sa zapojili aj Iniciatívy rodičov, učiteľov aj študentov. Pridali sa taktiež pedagógovia z 15 vysokých škôl, na znak solidarity s kolegami z stredných, základných a materských škôl. Podľa vyhlásenia: "Zámerom učiteľov nie je školy zatvoriť, ale schádzať sa s kolegami a študentami a o školstve diskutovať."

Štrajk podporilo aj viacero študentských iniciatív a združení rodičov, vrátane zahraničných študentov.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error