DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Vašečka

OĽaNO

(...) grémium je stretnutie vedenia parlamentu a vedenia politických strán a poslaneckých klubov.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Zavádzajúce

Poslanecké grémium má charakter stretnutia členov poslaneckých klubov s a vedením NR SR, avšak nie je explicitne dané, že sa musí jednať o vedenie poslaneckého klubu či politickej strany, pretože podľa definície NR SR sú členovia grémia delegovaní poslaneckými klubmi. Na základe tohto hodnotíme výrok ako zavádzajúci. 


"Poslanecké grémium sa skladá zo zástupcov poslaneckých klubov. Grémium posudzuje politické a procedurálne otázky, ktoré súvisia s činnosťou národnej rady. Stanoviská grémia majú charakter odporúčaní. Zasadnutie grémia zvoláva predseda národnej rady z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie poslaneckých klubov."

"Poslanecké grémium posudzuje otázky politickej a procedurálnej povahy, ktoré súvisia s činnosťou národnej rady a jej orgánov. Stanoviská poslaneckého grémia majú povahu odporúčaní. Poslanecké grémium sa skladá z členov delegovaných poslaneckými klubmi. Počet členov poslaneckého grémia sa určí podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR tak, že počet poslancov každého poslaneckého klubu sa vydelí pätnástimi a výsledok sa zaokrúhli na celé číslo podľa štatistických zásad. Predseda národnej rady zvoláva poslanecké grémium podľa potreby alebo na žiadosť aspoň dvoch poslaneckých klubov; v tomto prípade ho zvolá bezodkladne. Na poslaneckom grémiu sa môžu zúčastniť aj podpredsedovia národnej rady." 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error