DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

(...) pravidlo, aby nikto nemohol dostávať dávky bezpracne, Peter Pollák to zaviedol, už to dva roky platí a to je to, že sa jednoducho sociálna dávka musí odpracovať a 8 hodín týždenne ten človek, ktorý poberá sociálnu dávku, musí pracovať.

Madaric vs. Danko vs. Sulík vs. Matovic - 21.03.2016
Pravda

Podľa novely (.pdf) zákona o hmotnej núdzi z 26. novembra 2013 (pred vyše dvoma rokmi) si človek naozaj sociálnu dávku musí odpracovať a na jej presadení pracoval Peter Pollák. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podobný výrok sme overovali u Matoviča napríklad v relácii televízie Markíza vo februári 2016 či v októbri 2014, takisto sme ho označili ako pravdivý.

Predmetom novely je pomoc v hmotnej núdzi a doplnenie niektorých zákonov, napríklad o zrušenie priestupkovej imunity pre sociálne odkázaných. 

Sociálna dávka sa skutočne musí odpracovať. V odseku 3 § 9 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa píše:
"(3) Ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každé ho plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou  organizáciou,  ktorej  zriaďovateľom  je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávania) menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu  alebo  príspevkovú  organizáciu,  ktorej zriaďovateľom je obec,b) dobrovoľníckej činnosti,33) alebo c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie."

Čo sa týka Petra Polláka a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK), podľa informácií TASR "sa ÚSVRK v spolupráci s rezortom práce podarilo predložiť do Národnej rady (NR) SR zákon o hmotnej núdzi, ktorý obsahuje prvé tri piliere rómskej reformy z desiatich, ktoré Pollák prezentoval na začiatku svojho funkčného obdobia. To znamená, že forma a výška sociálnej pomoci štátu bude výrazne zohľadňovať prístup občana k rodine, spoločnosti a štátu, štát určí minimálny rozsah verejnoprospešných prác, ktoré musí sociálne odkázaný občan odpracovať, aby mal nárok na motivačnú časť sociálnych dávok a zruší sa sociálna priestupková imunita. Zákon v parlamente zatiaľ postúpil do druhého čítania."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2016
success
error