DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

(...) jeden zoberie 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu(Bugár- strana Most-Híd, pozn.), druhý 4 milióny eur zo štátneho rozpočtu (Procházka- strana Sieť, pozn.)

Madaric vs. Danko vs. Sulík vs. Matovic - 21.03.2016
Nepravda

Výrok referuje k peniazom, ktoré stranám prináležia za volebné výsledky. Matovičom uvedené čísla nezodpovedajú realite. Portál Aktuality.sk informuje, že Bugárova strana získa približne štyri milióny eur, kým Procházkova tri a pol miliónov eur. Výrok teda hodnotíme ako nepravdivý.


Portál ďalej uvádza, že "príspevok pre stranu je totiž podľa zákona jedno percento z priemernej mzdy z roku pred voľbami. Tá predstavovala 859 eur." Za jeden hlas teda strane pripadne 8,59 eur ako príspevok za hlasy, v prípade, že vo voľbách získala minimálne tri percentá hlasov od zúčastnených voličov. Rovnaký príspevok potom dostane na činnosť (viď tabuľka) a príspevok dostane aj za mandáty v NR SR.

Množstvo pridelených peňazí uvádzame v nasledujúcej tabuľke:


Tento systém prerozdelenia peňazí potvrdzuje aj Zákon o politických stranách a politických hnutiach (§ 26-28) či článok denníka Pravda. Oficiálne zhrnutie príspevkov pre strany nie je v dobe overenia dostupné. Reportáž televízie JOJ z 9. marca uvádza ešte nižšie celkové sumy, nakoľko berie do úvahy len príspevky za hlasy a príspevok za činnosť.

Príspevok na mandát podľa zákona závisí od nominálnej mzdy za rok pred voľbami, tabuľka pracuje zo 4-násobkom priemernej mzdy za rok 2015.:

"§ 28
Príspevok na mandát

(1) Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „priemerná mzda“). Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.

(2) Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej kandidátnej listine poslanec kandidoval. Ak strana kandidovala v rámci volebnej koalície, príspevok na mandát sa vypláca tej strane, pre ktorú sa mandát získal. Nárok na príspevok na mandát vzniká strane za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
"


Dátum zverejnenia analýzy: 20.03.2016
success
error