DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

My sme pripravení aj v tomto duchu v spolupráci s Americkou obchodnou komorou, ktorá prišla s iniciatívou Rule of law, "právny štát", dostať do programového vyhlásenia čo najviac prvkov antikorupčných, a tu je zhoda...

Povolebná situácia a zostavovanie koalície - 14.03.2016
Pravda

Fico hovorí o iniciatíve, ktorej autorom je niekoľkých najväčších podnikateľských úradov a firiem (Klub 500, Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenská banková asociácia a iné vrátane Americkej obchodnej komory). Iniciatíva má názov Vláda zákona a má za cieľ posilniť právny štát. Vláda sa k iniciatíve prihlásila 14.1.2015, kedy bol schválený materiál na posilnenie právneho štátu s tým, že inciatíva bola vzatá na vedomie. Strana SMER si do svojho programového vyhlásenia dala za cieľ pokračovať v posilnovaní právneho štátu a vo februári 2016 prebehli opäť rokovania s Americkou obchodnou komorou. Kedže prebieha spolupráca na posilnení právneho štátu a plnenie jednotlivých podmienok iniciatívy, výrok hodnotíme ako pravdivý. 


V otvorenom liste (.pdf), ktorý iniciatíva "Vláda zákona" (Rule of law) adresovala predsedovi vlády, Robertovi Ficovi, sa nachádzalo niekoľko podmienok ako zlepšiť transparentnosť a znížiť korupciu v podnikaní. Na oficiálnej stránke iniciatívy je uvedená, medzi hlavnými partnermi, práve Americká obchodná komora na Slovensku.

Denník SME napísal, že o vytvorení iniciatívy podnikatelia informovali vládu ešte v júni 2014. Ako informuje stránka iniciatívy: "Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej chce podnikateľská komunita odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku."

Hlavné oblasti iniciatívy:
 
1.    Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
V rámci tejto oblasti sa podnikateľská koalícia venuje otázkam systematického prístupu ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, problematike dopadových štúdií a doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, ale aj otázkam medzirezortného pripomienkového konania, poslaneckých návrhov a úpravy legislatívy a oblasti transpozície európskej legislatívy a tvorbe slovenskej národnej pozície k európskej legislatíve.
 
2.    Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“
Podnikateľská iniciatíva identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré vytvárajú potenciál pre korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj kampaň smerom do vnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.
 
3.    Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov
Efektívnu a transparentnú justíciu považujú podnikatelia za základ stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Veľmi dlhé trvanie súdnych sporov na Slovensku limituje investičné možnosti spoločností, keďže finančné prostriedky sú rezervované na súdne konania. Súdne rozhodnutia sú taktiež nepredvídateľné, a dochádza k častým zmenám rozhodnutí a kľúčových  právnych stanovísk. Tieto témy preto podnikateľská iniciatíva analyzuje a chce navrhnúť možnosti odborne akceptovateľných a vítaných riešení.

Predseda vlády, Robert Fico, sa s predstaviteľmi iniciatívy stretol 16.12.2015, kedy sa zaviazal posilniť charakter Slovenska ako právneho štátu, prijatím niekoľkých krokov, ako napríklad schválenie dokumentu "Aktivity na posilnenie fungovania Slovenskej republiky ako právneho štátu". 

Podľa slov premiéra z januára 2016 sa väčšina opatrení podarilo splniť, čo ocenil napríklad aj viceprezident americkej obchodnej komory. 
Viceprezident AmCham Peter Škodný prístup vlády ocenil. "Veľa vecí sa urobilo, na veľa vecí sme dostali prísľub, že sa urobia. Mnohokrát sa nehovorí ani tak o korupcii, ako o predražovaní. To znamená, zmeniť systém tak, aby sa nevytvárala vata, ktorá je prostriedkom pre ďalšiu korupciu alebo výpalníctvo," konštatoval.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2016
success
error