DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Dokonca aj Transparency International, nie my, povedal, že Slovensko stúpa na rebríčku, pokiaľ ide o boj proti korupcii.

Posledná predvolebná debata RTVS - OLaNO, Most-Híd, SNS, #Siet, SMER-SD - 03.03.2016
Zavádzajúce

Na základe výsledkov Transparency International ohľadne Indexu vnímanej korupcie (CPI) sa Slovensko za posledné roky posunulo o niekoľko bodov nahor. CPI Slovenska, ktoré bolo za rok 2015 na 51/100, je doposiaľ najvyššie za posledných 10 rokov. Fico však tvrdí, že hodnotenie Slovenska sa zlepšilo, pokiaľ ide o boj proti korupcii (nie vnímanie), a ten napríklad GRECO hodnotil naopak negatívne. Boju proti korupcii sa Transparency International Slovensko taktiež venovalo v osobitnom článku, kde kritizuje nedostatočné opatrenia v boji proti korupcii.Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Corruption Perception Index (CPI), alebo Index vnímanej korupcie "sa vzťahuje na vnímanie stupňa korupcie práve podnikateľmi a analytikmi danej krajiny, pričom je hodnotený na škále od sto (vysoko čistý) do nula (vysoko korupčný)."Vyššie uvedené dáta naznačujú, že od roku 2011 má CPI výhradne stúpajúcu tendenciu. Od úrovne v roku 2008 sa však odlišuje iba o jeden bod.

Podobný výrok týkajúci sa korupcie, avšak v súvislosti s hodnotením Skupinou štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO), Demagog.SK overoval už v máji 2015 v súvislosti s odpočtom 2. vlády R. Fica, ktorý pri príležitosti troch rokov uverejnil Úrad vlády SR. 

Z poslednej správy GRECO z roku 2015 vyplýva, že "Slovenská republika uspokojivo realizovala alebo riešila uspokojivým spôsobom iba jedno zo šestnástich navrhovaných riešení zahrnutých v Štvrtom kole hodnotiacej správy (Fourth Round Evaluation Report). Zo zvyšných návrhov bolo desať realizovaných čiastočne a 5 návrhov nebolo realizovaných vôbec." (.pdf, s. 12). Ku konkrétnemu zlepšeniu či zhoršeniu v oblasti korupcie na Slovensku sa daná správa nevyjadrila.

Analytický článok TI Slovensko poradie za rok 2015 mierne upravil a spätne aplikoval aj na rok 2014, nejedná sa však o oficiálny rebríček a celkovo Slovensko má stúpajúce tendenciu aj pri upravenej metodológii. Rozhodnutie TIS bolo odôvodnené nasledovne:

"Oproti roku 2014 vypadlo z indexu 8 krajín, väčšina z nich z prvej päťdesiatky. Ide o malé karibské štáty ako Bahamy, Barbados či Dominica, ktoré v novom indexe nefigurujú kvôli nespoľahlivosti zdrojov dát pre prieskum. Tým pádom sme minuloročné poradie prepočítali na rovnakú bázu nanovo."


Dátum zverejnenia analýzy: 02.03.2016
success
error