DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Minister Čaplovič sľubil, že platy budú 1,2 násobok priemrnej mzdy a nesplnil.

Posledná predvolebná debata RTVS - OLaNO, Most-Híd, SNS, #Siet, SMER-SD - 02.03.2016
Pravda

Rovnaký výrok sme overovali V politike 14. februára 2016. Je pravdou, že počas ministrovania Dušana Čaploviča bol prijatý v Správe o stave školstva v roku 2013 záväzok, v ktorom Ministerstvo sľubovalo do roku 2016 učiteľom plat v hodnote 1,2 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve, čo podľa vtedajších prepočtov vychádzalo na približne 1090 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 374 z 13. decembra 2012 Správu o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu. Verejné pripomienkovanie sa skončilo 30. júna 2013. Na jeho základe MŠVVaŠ SR pripravilo modifikovanú verziu materiálu, ktorú predložilo na medzirezortné pripomienkovanie 23. septembra 2013 ako Správu o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.

V Správe sa píše (.pdf, s.32), "že priemerný plat pedagogických a odborných zamestnancov dosiahne do roku 2016 hodnotu 1,2 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve". Podľa vtedajších odhadov vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve v rokoch 2013 — 2016 zverejnených v materiáloch k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 — 2016 ministerstvom financií sa v roku 2016 očakával priemerná mzda v národnom hospodárstve na úrovni 910 €. To znamená, že priemerná mzda pedagogického zamestnanca mala v roku 2016 dosiahnuť hodnotu približne 1090 € (Pluska).

Dátum zverejnenia analýzy: 02.03.2016
success
error