DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Okrem vyhlásení predsedu A. Danka o počte členov Slovenskej národnej strany (napr. TASR píše o záveroch snemu SNS, na ktorom bol uvedený počet 6300 členov) nedisponujeme v súčasnosti inými relevantnými informáciami, ktoré by potvrdzovali presný počet členov SNS. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.03.2016
success
error