DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

V roku (19)91, po revolúcii, nás bolo najviac (členov maďarskej menšiny, pozn.) a dnes je nás najmenej v porovnaní s rokom 1961, takže je tu veľký úbytok.

Predvolebná debata TA3 - Berényi (SMK), Frešo (SDKÚ-DS), Kollár (Sme rodina), Matovic (OLaNO), Sulík (SaS) - 28.02.2016
Pravda

Podobný výrok Józsefa Berényiho sme overovali 25. februára 2016. Podľa portálu infostat sa k maďarskej národnosti pri sčítaní v roku 1961 hlásilo 518 782 obyvateľov, v poslednom sčítaní to bolo 458 467. Taktiež platí, že v roku 1991 sa k maďarskej národnosti hlásilo z dokumentovaných rokov najviac obyvateľov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V roku 1991 bol počet obyvateľov maďarskej národnosti na území Slovenska 567 296. V nasledujúcich rokoch došlo k poklesu počtu obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej menšine a pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 ich bolo 458 467. Podľa posledných údajov z roku 2014 bolo na Slovensku celkovo 457 000 občanov maďarskej národnosti. Od roku 1991 teda došlo k poklesu príslušníkov maďarskej menšiny o 110 296.V nasledujúcom grafe je možné vidieť vývoj počtu obyvateľov maďarskej národnosti na základe sčítania obyvateľstva od roku 1950 po zatiaľ posledné sčítanie. Zatiaľ posledné sčítanie obyvateľov na Slovensku prebehlo v roku 2011. K maďarskej národnosti sa pri tomto sčítaní prihlásilo 458 467 (.pdf, s.7) obyvateľov. V medzicenzovom období 2001–2011 sa teda znížil počet obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti o 62 061.


Aj vo vyjadrení ako podiel celkovej populácie môžeme pozorovať úbytok občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti.


Podľa najaktuálnejších informácií Štatistického úradu z roku 2014 bolo v uvedenom roku na Slovensku 457 000 občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti. Treba poznamenať, že pri sčítaniach obyvateľstva pred rokom 1991 bol počet uvedených národností značne obmedzujúci a chýbala tu napríklad možnosť uvedenia rómskej národnosti. Počet obyvateľov, u ktorých nebola zistená národnosť, klesol z 382 493 v roku 1991 na 8 782 v roku 2011. 

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error