DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Grécko hraničí s Bulharskom, Albánskom, Macedónskom a Tureckom. Jediná krajina, ktorá je členom EÚ, je Bulharsko, nie je však členom Schengenu. Bulharsko spolu s Rumunskom. Cyprom a Chorvátskom sú len kandidátskymi krajinami do Schengenu. Je tak pravdou, že Grécko nehraničí so žiadnou schengenskou krajinou.
Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error