DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Na území Slovenska nie sú migranti, respektíve je ich málo. Práve v Gabčíkove a Humennom.

Predvolebná debata TA3 - Berényi (SMK), Frešo (SDKÚ-DS), Kollár (Sme rodina), Matovic (OLaNO), Sulík (SaS) - 28.02.2016
Zavádzajúce

V Gabčíkove sa nachádzajú migranti, ktorí sú zároveň utečencami a ktorí čakajú na dokončenie azylového procesu v Rakúsku. V Hummennom sa nachádza 149 asýrskych kresťanov, ktorí už získali azyl a v rámci humanitárneho transferu je tu momentálne dočasne umiestnených taktiež 58 občanov Eritrei. Utečenci a žiadatelia o azyl však nie sú jediní migranti na území Slovenska, patria sem aj občania iných štátov ktorí tu žijú, pracujú či študujú. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu bolo v Slovenskej republike za rok 2015 84 787 cudzincov s povolením na pobyt. Taktiež môžeme medzi migrantov rátať osoby, ktoré získali slovenské štátne občianstvo, no pochádzajú z inej krajiny. Výrok vzhľadom na zamieňanie pojmov migrant a utečenec hodnotíme ako zavádzajúci.

Status utečenca definovala Dohoda o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokol týkajúci sa právneho postavenie utečencov z roku 1967. Osoba, ktorej môže byť udelený status utečenca: „sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu; alebo osobe bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže alebo nechce vrátiť.“(pdf. č. 2–3) 

Migrant je podľa UNESCO "každá osoba, ktorá žije dočasne alebo permanentne v krajine v ktorej sa nenarodila".

Na základe štatistiky Ministerstva vnútra za celú históriu Slovenska bolo evidovaných 58 328 žiadostí o azyl. Udelených azylov bolo len 802. Za rok 2015 a bolo udelených len 8 azylov. V roku 2016 bolo zatiaľ udelených 149 azylov pre už spomínaných asýrskych kresťanov. 

Za rok 2015 bolo na Slovensku zamestnaných 25 537 cudzincov. Z toho 6 109 bolo štátnych príslušníkov z krajín Mimo EÚ. Slovensko má z krajín EÚ šiesty najnižší podiel cudzincov, rozhodne sa však nedá povedať, že by boli len v Humennom a Gabčíkove.


Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error