DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...platy lekárom aj zdravotným sestrám boli zvyšované v priemere o 191 eur za 4 roky, plus k tomu ešte 55 milionov eur to posledné posledne. Ak to porovnáme v vládou Ivety Radičovej, tak tam to bolo len 5 eur.

Predvolebná debata TA3 - Bugár (MOST-HÍD), Danko (SNS), Fico (Smer-SD), Figel (KDH), Procházka (#SIET) - 28.02.2016
Nepravda

V rámci daného výroku potvrdzujeme ako pravdivú len časť o výdavkoch Ministerstva zdravotníctva vo výške 55 miliónov schválenom pre rozpočet 2016. Čo sa týka zvyšovania platov počas vlády I. Radičovej, ide o nepravdivý údaj. V prípade lekárov išlo oproti roku 2010 v roku 2011 o pokles o 8 eur a následne v roku 2012 o 317 eur. V prípade sestier išlo oproti roku 2010 o navýšenie o 8 eur a následne v roku 2012 sa zvýšili platy medziročne o 108 eur. Celkové navýšenie počas druhej vlády Roberta Fica zatiaľ nie je možné zistiť, keďže neexistujú relevantné údaje pre rok 2015 a 2016. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Správa o stave zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva (.pdf, s.48) hovorí o medziročnom poklese platov lekárov v roku 2011 o 8 eur z 1663 euro na 1655 euro a následnom zvýšení v roku 2012 o 317 eur na 1972 euro.

Výrok o zvyšovaní platov lekárov počas Ficovej vlády sme premiérovi overovali V politike 10. januára 2016. Vláda zvyšovala platy lekárom v troch maržách (júl 2012, január 2013 a január 2014). V septembri 2015 vláda schválila návrh, ktorý zabezpečí rovnaké odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov — nielen štátnych, ale aj nemocníc v správe vyšších územných celkov, miest a obcí či v prenájme u súkromníkov. Taktiež bolo vydelených 55 miliónov eur a zákonom schválená garancia, že tieto peniaze vláda vyčlení na platy ostatných zdravotných pracovníkov, vrátane zdravotných sestier.

S účinnosťou od 1.7.2012 je minimálna výška základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti  922,80 €, lekára a zubného lekára so špecializáciou 1 461,10 €. (.doc, s.2-3)

S účinnosťou od 1.1.2013 je  minimálna výška základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti  943,20 €, lekára a zubného lekára so špecializáciou 1 493,40 €. (.doc, s.2-3)

S účinnosťou od 1. januára 2014 zákon garantuje minimálnu výšku základnej  zložky mzdy  lekára a zubného lekára  na úrovni 1,25 % , lekára so špecializáciou  na úrovni 2,1 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2012. (.doc,s.2-3)

Podľa Správy o stave zdravotníctva pre výbor NR SR pre zdravotníctvo (s.48, .pdf) bol priemerný plat v roku 2012 v zdravotníctve 1 040 eur, priemerný plat lekára 1972 eur a priemerný plat sestry 879 eur. V roku 2014 bol priemerný plat v zdravotníctve 1134 eur, priemerný plat lekára 2221 eur a priemerný plat sestry 929 eur. Ide o nárast 94 eur v zdravotníctve, nárast o 249 eur u lekárov a o nárast 50 eur u zdravotných sestier.

Čo sa týka zvyšovania platov sestier o 191 eur za 4 roky, podobný výrok sme overovali Ficovi 27. februára 2016. Celkové navýšenie počas druhej vlády Roberta Fica zatiaľ nie je možné zistiť, keďže neexistujú relevantné údaje pre rok 2015 a 2016. Do roku 2014 však došlo k navýšeniu priemernej výšky platu o 50 eur. Údaje o priemernej výške platov zdravotných sestier sú dostupné v Správe o stave zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva, no len pre roky 2010-2014. V roku 2011 sa tak platy zvýšili priemerné platy sestier na Slovensko oproti roku 2010 o 8 eur a následne v roku 2012 sa zvýšili medziročne o 108 eur. Po započítaní zvýšenia platov v roku 2012 sa platy sestier počas Radičovej vlády zvýšili o 116 eur. Výrok by však nebol pravdivý ani v prípade započítania len zvýšenia v roku 2011. Radičovej vláda pripravovala rozpočty pre roky 2011 a 2012 a sestrám odsúhlasila zvyšovanie platov na rok 2012, teda jej možno pripočítať navýšenie priemerného platu o 8 eur prvý rok a navýšenie o ďalších 108 eur druhý rok. Dokopy sa jedná o zvýšenie hodnoty priemerného platu zdravotných sestier o 116 eur.


O navýšení platov sestier a zdravotníckych pracovníkov rozprával minister v relácii O 5 minút 12 aj dňa 17. januára 2016. V debate spomínal podoobné údaje, ako predseda Fico v predvolebnej debate: "do januára 2016, čiže ešte bez účinnosti tohto zákona sa v štátnych nemocniciach zvýšil plat sestrám o 188 eur, o 188 eur a ostatným nemocniciam o 195 eur". Ako Demagog.sk vtedy uviedol, tieto čísla potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa zároveň odvolávalo na Národný centrum zdravotníckych informácií, ale pravdivosť týchto údajov sa nám ani vtedy nepodarilo overiť. Zatiaľ sú dostupné len údaje o priemerných platoch v zdravotníctve z roku 2014.

O navýšení balíčka na výplaty zdravotníckych pracovníkov o 55 miliónov eur rozprával minister zdravotníctva Viliam Čislák napr. v debate O 5 minút 12 dňa 29. novembra 2015. Národná rada pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 schválila aj návrh poslancov za SMER-SD, Richarda Rašiho a Daniela Duchoňa na zabezpečenie garancie úpravy platov ostatných zdravotných pracovníkov na úrovni 55 miliónov eur v rámci výdavkov ministerstva zdravotníctva SR.Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error