DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

(..) z klubu 500 tam nie je jediný zamestnávateľ (zapojený v duálnom vzdelávaní, pozn.)

Predvolebná debata TA3 - Bugár (MOST-HÍD), Danko (SNS), Fico (Smer-SD), Figel (KDH), Procházka (#SIET) - 28.02.2016
Neoveriteľné

Klub 500 už dlhšiu dobu vyjadroval k programu o duálnom vzdelávaní kriticky. Zoznam členov tohoto združenia avšak nie je dostupný, a preto nemôžeme overiť, či sa naozaj žiadny z nich do programu nezapojil, hoci vzhľadom na stanovisko zástupcov klubu je táto možnosť veľmi nepravdepodobná. Napriek tomu označujeme výrok za neoveriteľný.

Klub 500 je, podľa vlastných slov, "neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Klub vznikol s cieľom chrániť záujmy slovenských podnikateľov a zamestnávateľov ako doma, tak na pôde európskych inštitúcií. (...) Medzi hlavné činnosti Klubu patrí obhajovanie rozvojových, zamestnávateľských a obchodných záujmov slovenských súkromných podnikateľov pri rokovaniach so zastupiteľským zborom NR SR, vládou SR, politickými stranami a ďalšími národnými a nadnárodnými inštitúciami. Predstavitelia Klubu 500 sa aktívne zúčastňujú na tvorbe právnych noriem a koncepčných materiálov z oblasti hospodárskej a priemyselnej politiky."

Hoci zoznam spoločností, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania poznáme, zoznam členov Klubu 500 dostupný nie je. Nemôžeme preto takýmto spôsobom overiť, či žiadny z nich nie je zapojený do tohoto štátneho programu.

V reakcii na kritiku z ministerstva školstva "zamestnávatelia združení v Klube 500 nesúhlasia s tvrdením ministra Draxlera, že sú pasívni pri zavádzaní duálneho vzdelávania. V celom procese príprav zákona sme veľmi intenzívne upozorňovali na skutočnosť, že delegovanie právomocí na 13 materiálne a personálne na tento účel nevybavených stavovských a profesijných organizácií spôsobí chaos a absolútnu nefunkčnosť systému,“ povedal výkonný riaditeľ Tibor Gregor. Podľa Klubu 500 ak má duálny systém na Slovensku dobre fungovať, treba zaviesť prísne centrálny model riadenia s jasne stanovenými pravidlami, kompetenciami a zodpovednosťou."

Ďalej sa Klub 500 vyjadril, že "problematický bol aj bod, či má firmy na spoluprácu so školami certifikovať štát alebo organizácie pod kontrolou zamestnávateľov. Kompromisné riešenie napokon hovorí, že to na starosť dostanú stavovské organizácie, no firmy zároveň budú mať možnosť odvolať sa na Štátny inštitút odborného vzdelávania. Kým Klub 500 odmieta aj toto riešenie, keďže zamestnávateľské zväzy podľa neho nedokážu rozhodovať nestranne a efektívne, ostatným firmám riešenie stačí. Podľa Rastislava Machunku z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení je zákon o odbornom vzdelávaní jedným z kľúčových opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia i vzdelanosti."

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error