DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Miguel Anchel Gurría hovorí, že to normatívne financovanie vytvorilo dobrý základ...boli sme pri tom, bolo to za Martina Fronca…

Predvolebná debata TA3 - Bugár (MOST-HÍD), Danko (SNS), Fico (Smer-SD), Figel (KDH), Procházka (#SIET) - 28.02.2016
Pravda

Podobný výrok sme overovali v predvolebnej debate SRo 26. februára 2016. Generálny tajomník OECD Angel Gurría sa vyjadril, že normatívne financovanie je veľmi úspešným výdobytkom. Normatívne financovanie sa zaviedlo za pôsobenia Martina Fronca ako ministra školstva a počas jeho ministrovania v rokoch 2002-2006. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Počas návštevy konferencie o školstve 19. februára 2016 v Bratislave povedal komisár OECD José Ángel Gurría, že normatívne financovanie je veľmi úspešným výdobytkom. OECD hodnotí normatívne financovanie na počet žiakov ako dobrý model. Analytici ho dokonca označili za „prehľadný a flexibilný“.

"Slovensko sa úspešne zameralo na kvalitu a rovnosť pri prístupe ku vzdelaniu, veľmi silný záujem o medzinárodné štandardy a osvedčené praxe vo vzdelávaní. Normatívne financovanie, zavedené na Slovensku, je veľmi úspešným výdobytkom," povedal generálny tajomník OECD Angel Gurría.

Zavedenie normatívneho financovania za ministrovania Martina Fronca overoval Demagog.sk už 17. januára 2016 v relácii V politike. Za Froncovho pôsobenia ako ministra školstva sa zaviedlo tzv. normatívne financovanie, podľa ktorého sa školám prideľovali prostriedky aj podľa počtu žiakov a ktoré sa môže odrážať aj na plate učiteľov.

Podľa Ministerstva školstva:
"Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov."

Zákon bol prijatý v roku 2003. Úrad vlády SR uvádza, že súčasný poslanec NR SR Martin Fronc (KDH) bol ministrom školstva SR v období od 16. októbra 2002 do 8. februára 2006.

Z analýzy, ktorú si ministerstvo v roku 2005 dalo vypracovať, vyplýva, že v tej dobe 63 percent riaditeľov základných a stredných škôl túto reformu financovania regionálneho školstva vnímalo pozitívne. Už vtedy niektorí opatrenie kritizovali s argumentáciou, že menšie školy napriek výborným výsledkom budú nízko ohodnotené. Postupne začala prevládať skepsa, keďže slabé populačné ročníky znamenali, že školy sa prestali sústrediť na kvalitu žiakov, a naberali ich toľko, koľko mohli, aby im podľa normatívu bolo pridelených viac prostriedkov. Normatív je v poslednej dobe kritizovaný a žiada sa jeho zrušenie alebo aspoň navýšenie.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error