DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Zaviedli sme zakon, podľa ktorého človek ktorý má dávky, musí odpracovať 8 hodin verejných prác v prospech mesta alebo obce. Zrazu nám zo 180-tisíc ľudí 70-tisíc vypadlo, lebo zistili, že to pre nich nie je výhodné

Predvolebná debata TA3 - Bugár (MOST-HÍD), Danko (SNS), Fico (Smer-SD), Figel (KDH), Procházka (#SIET) - 28.02.2016
Neoveriteľné

Na základe novely zákona prijatej z októbra 2013, musí človek poberajúci dávky v hmotnej núdzi odpracovať minimálne 32 mesačne, respektíve 8 hodín týždenne. Nepodarilo sa nám však vyhľadať informácie o číslach, ktoré Fico vo výroku spomína. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.


Vládny návrh zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v parlamente schválený 29. októbra 2013. Zákon definuje prideľovanie dávok v hmotnej núdzi nasledovne:

"Dávka
(1) Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.
(2) Dávka je
a) 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
b) 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
c) 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
d) 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
e) 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
f) 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
(3) Ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní
a) menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
b) dobrovoľníckej činnosti, alebo
c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie."

Tlačová agentúra TASR v článku z 13. júna 2014 píše: "Základnú dávku od štátu vo výške 61,60 eura dostane od júla len ten občan v hmotnej núdzi, ktorý odpracuje 32 hodín mesačne v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych činností. Takéto zmeny priniesla novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú parlament schválil ešte koncom minulého roka."

Článok denníka SME z 23. februára 2016 informuje, že ku koncu januára 2016 na Slovensku registrujeme celkovo 114 575 poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Podľa informácií TASR z 22. júla 2014 bolo v tom období na Slovensku celkovo 168 058 ľudí. SME (SITA) prinieslo informácie o počte poberateľov dávky v hmotnej núdzi aj v júni 2015. V článku z 24. júna 2015 je uvedený údaj, ktorý hovorí o 133 800 ľudí odkázaných na dávku v hmotnej núdzi.


Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error