DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Cieľ dosiahnúť vyrovnaný štátny rozpočet v roku 2017 je dlhodobým plánom súčasnej vlády. Informácie o výsledku dosiahnutia tohto cieľa zatiaľ k dispozícii nemáme, no o súčasných plánoch sa informácie rôznia. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže podľa niektorých správ skutočne môžeme dosiahnúť v roku 2017 vyrovnaný štátny rozpočet. 

V schválenom rozpočte na roky 2015-2017 sa tento plán aj potvrdzuje. 
"Východiskový rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017:
Stratégia rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy, scieľom zaručiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Rozpočet verejnej správy vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií tak, aby Slovensko smerovalo k svojmu strednodobému rozpočtovému cieľu, t. j. vyrovnanému hospodáreniu v roku 2017."

Napriek tomuto plánu, niektoré články a analýzy ukazujú, že sa vyrovnaný rozpočet môžeme dosiahnuť až v roku 2018. 
Podľa Pravdy, "deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 1,93 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pri príprave rozpočtu rezort financií zobral do úvahy aj opatrenia vyplývajúce z vládnych sociálnych balíčkov a ďalšie zmeny legislatívy.
V ďalších rokoch by mal postupne ďalej klesať, na 0,42 % v roku 2017 a v roku 2018 sa očakáva vyrovnané hospodárenie štátu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018, ktorý schválila vláda."

Iné informácie potvrdzujú vládny plán a šancu na jeho splnenie.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error