DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

...väčšina zamestnanosti v ekonomike je v malých a stredných firmách 72%

Predvolebná debata TA3 - Bugár (MOST-HÍD), Danko (SNS), Fico (Smer-SD), Figel (KDH), Procházka (#SIET) - 28.02.2016
Zavádzajúce

Ján Figeľ nešpecifikuje typ zamestnancov. Jeho výrok by bol blízko pravde v prípade, ak by dodal, že ide o podnikovú sféru, kde je podiel malých a stredných podnikov 73 %. Avšak podiel malých a stredných podnikov na zamestnanosti (bez živnostníkov) je menej ako 60 %. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Vychádzame z doposiaľ najaktuálnejšej Správy o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2014 (.pdf, s. 23) z júna 2015, ktorú publikuje Agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME). Podľa tejto správy tvorili v roku 2014 tvorili malé a stredné podniky 72,7% podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike a 59,6% podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR (podľa štvrťročného podnikového výkazníctva ŠÚ SR). Oproti roku 2013 vzrástol podiel malých a stredných podnikov na zamestnanosti v podnikovej ekonomike o 0,9 p. b. 

Podiel malých a stredných podnikov na zamestnanosti v podnikovej ekonomike vzrástol od roku 2006 (od roku 2006 disponuje SBA presnými údajmi o zamestnanosti MSP) do roku 2014 o 1,2 p. b. na úroveň 72,7 %.

Rozdelenie podnikov: Mikro podniky — 0-9 zamestnancov, Malé podniky -10-49 zamestnancov, Stredné podniky — 50-249 zamestnancov, Veľké podniky - 250-viac zamestnancov.

Ak vychádzame z údajov Štatistického úradu SR bol v roku 2014 (najnovšie kompletné dáta, za rok 2015 chýbajú údaje pre malé podniky) počet osôb zamestnaných v malých podnikoch a stredných (tzn. do 250 zamestnancov)  910 383, čo oproti celkovému počtu zamestnancov (bez živnostníkov) v SR 1 563 146  predstavuje 58,24 %

podnikypočet zamestnancov
(0-19 zamestnancov)325 814
(10-19 zamestnancov)N/A
(20-49 zamestnancov)204 973
(50-249 zamestnancov)379 596
(250-499 zamestnancov)140 964
(500-999 zamestnancov)140 036
(1000- a viac zamestnancov)371 763
Živnostníci641 500
Spolu2 204 646

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error