DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eva Babitzová

Šanca

Treba povedať, že z krajín, ktoré sú na hranici NATO, sme jediná krajina, ktorá nemá základňu NATO na svojom území.

23.02.2016
Nepravda

Pre zachovanie kontextu, v akom bol výrok vyslovený, sme sa rozhodli zúžiť vonkajšiu hranicu NATO na členské krajiny Európskej Únie s vonkajšou východnou hranicou NATO (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko) a Turecko. 

Napriek tomu, že ako sa uvádza BBC, NATO sa v súčasnosti chystá umiestniť základne na územia Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Bulharska, zo súčasnej organizačnej štruktúry NATO vyplýva, že základne NATO "tzv. Allied Command Operations (ACO)" sa na vonkajšej hranici nachádzajú iba v štátoch Poľsko (Štetín) a Turecko (Istanbul). Dokladá to aj mapa uverejnená v článku Denníka N dňa 6.apríla 2015. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2016
success
error