DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

(...) za tohto obdobia tu vznikla mega oligarchická skupina EPH, ktorá nám pred očami štátu kúpila strategické podiely v spoločnostiach.

Fico, Bugár, Figel, Procházka a Danko - predvolebná diskusia - 15.02.2016
Pravda

Holding EP vlastní väčšinový podiel vo firme NAFTA a čoskoro bude vlastniť aj väčšinový podiel v Slovenských elektrárňach. Okrem toho vlastní ešte 49% podiely v SPP,SSE a Eustreame. 

EP Holding je budúcim väčšinovým vlastníkom Slovenských elektrární. Zahraničná spoločnosť Enel SpA podpísala zmluvu s EPH, ktorou predala svoj väčšinový podiel v SE (66 %). 
"Enel SpA prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Enel Produzione SpA 18. decembra 2015 podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia BV, dcérskou firmou Energetického a průmyslového holdingu, a.s., o predaji podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., ktorý sa rovná 66% jej základného imania. Predaj bude realizovaný formou prevodu celého podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach na novovzniknutú spoločnosť (“HoldCo”). Následne môže EP Slovakia získať až 100% základného imania HoldCo. Tento prevod HoldCo spoločnosti na EP Slovakia prebehne v dvoch fázach.
V prvej fáze Enel Produzione predá 50% podiel základného imania firmy HoldCo spoločnosti EP Slovakia za 375 miliónov eur, z čoho bude 150 miliónov eur zaplatených pri uzatvorení prvej fázy (tzv. closing) a zvyšných 225 miliónov eur bude vyplatených pri uzatvorení druhej fázy. Finálna suma môže variovať, vzhľadom na uplatnenie mechanizmu úprav (adjustment mechanism) popísaného nižšie.
V druhej fáze môže byť realizovaná predajná (put) alebo nákupná („call”) opcia, a to zo strany Enel Produzione alebo EP Slovakia. Tieto opcie sú uplatniteľné 12 mesiacov po obdržaní Povolenia na skúšobnú prevádzku pre v súčasnosti budované bloky AE Mochovce. Na základe súčasného plánu prác je možné uplatniteľnosť týchto opcií očakávať v prvom polroku 2019. Po uplatnení ktorejkoľvek uvedených opcií Enel Produzione prevedie ostávajúci 50% podiel základného imania spoločnosti HoldCo na spoločnosť EP Slovakia za ďalších 375 miliónov eur. Platba bude splatná pri uzatvorení predaja (tzv. closing), a taktiež podlieha uplatnenému mechanizmu úprav, ktorý je popísaný nižšie. Uzatvorenie druhej fázy (tzv. closing) je podmienené získaním Povolenia na prevádzku 3. a 4. bloku AE Mochovce.
"

ČTK píše o EPH nasledovne:
"Holding zahŕňa viac ako 40 podnikov v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Nemecku, Británii a Taliansku, pôsobiacich v oblasti ťažby uhlia, výroby elektriny a tepla či dodávok tepla. EPH sa svoju činnosť snaží rozširovať, v poslednej dobe je aktívny v robení nových akvizícií." Vlastníkom EP Holdingu je Petr Kellner, Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a J&T.
"Už skôr tu holding kúpil podiely v Slovenskom plynárenskom priemysle, vo Stredoslovenskej energetike či firme NAFTA, ktorá sa zaoberá uskladňovaním plynu a ťažbou ropy.Holding je podľa svojich vlastných údajov kľúčovým prepravcom ruského zemného plynu do EÚ, najväčším dodávateľom tepla v Česku, druhým najväčším českým výrobcom elektriny (po spoločnosti ČEZ) a treťou najväčšou ťažobnou spoločnosťou v Nemecku."

EPH vlastní 49% podiel v Eustreame, 49% podiel v SPP, 49% podiel v Stredoslovenskej energetike a dvojtretinový podiel.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2016
success
error