DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

(...) dynamicky sa vyvíjali eurofondy vo vzťahu ku školstvu. Rekonštrukcie školských zariadení a keď to porovnávame s rokmi, aj to musím porovnávať s niečím, 2010-2012 tak čerpanie európskych fondov bolo prakticky nulové.

Fico, Bugár, Figel, Procházka a Danko - predvolebná diskusia - 15.02.2016
Nepravda

Podobný výrok už Demagog.sk overoval, a v relácii O 5 minút 12, 25. októbra 2015, alebo v relácii V politike 17. januára kde minister školstva Draxler uviedol, že v období Radičovej vlády neboli zazmluvnené nové projekty. Zatiaľ čo je pravdou, že v tomto období neboli alokované zdroje na nové projekty z Regionálneho operačného programu na účely infraštruktúra vzdelávania, nie je pravdou, že by sa tieto peniaze nevyužívali na už schválené projekty, alebo že by žiadne projekty neboli schvalované v roku 2010. 

Podľa dostupných údajov bolo na infraštruktúru vzdelávania v rokoch 2007-2014 využitých 578 054 493,08 eur. V roku 2010 došlo k zazmluvneniu projektov z oblasti infraštruktúra vzdelávania vo výzve z obdobia 1.1.-1.4. 2010 (.xls). O týchto príspevkoch rozhodovala komisia na dvoch zasadaniach 28. mája a 28. júna, schválené boli 29. júna (.doc, s.4). Voľby v roku 2010 sa uskutočnili 12. júna a vláda bola zostavená začiatkom júla. Tieto projekty tak boli schválené za prvej Ficovej vlády a za Radičovej boli realizované. Ďalšia výzva na predkladanie projektov v tejto oblasti bola vydaná až v roku 2014. Celkovo bolo podľa výročných správ v roku 2010 alokovaných 20 miliónov eur, z toho 16 150 000 pochádzalo z fondov EÚ. V rokoch 2011 a 2012 neboli alokované žiadne prostriedky (.zip). V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť, že po roku 2010 neboli žiadané nové príspevky zo fondov EÚ ani sa výrazne nemenila výška zazmluvnených prostriedkov, zvyšovala sa však výška prostriedkov investovaná v ukončených projektoch.

Regionálny operačný program, (ROP) schválila EK 24.9.2007 a riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom finančný príspevok na tento operačný program bol vo výške 1 445 000 000 EUR. 

ROP má sedem prioritných osí - Infraštruktúra vzdelávania, Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej kurately, Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Regenerácia sídiel, Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, Technická pomoc a Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Projekty v osi infraštruktúra vzdelávania spočívajú práve v rekonštrukciách, zateplení či prístavbách ku školským budovám.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.02.2016
success
error