DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Pozrite sa na okolité štáty a tu sa naozaj podarilo presadiť v minulosti a bolo jasný ekonomický vzorec. Zníženie dane z príjmov, odvodového zaťaženia, donieslo väčší výber do štátnej kasy.

Sulík vs. Danko - 01.02.2016
Pravda

Rakúsky parlament v lete 2015 prijal daňovú reformu, ktorej hlavnou časťou je zníženie dane z príjmu pre väčšinu platiteľov daní. Toto opatrenie má viesť k zvýšeniu disponibilných príjmov. 


Očakávané zmeny v disponibilných príjmoch sú nasledovné: ,,disponibilný príjem domácností vo všetkých desiatich príjmových triedach sa zvýši o 3,2 %, čiže o €1304 ročne. Najviac budú z reformy profitovať domácnosti vo vyššom príjmovom pásme (8. a 9.), ktorých disponibilný príjem vzrastie v priemere o 3,8 %, čo znamená o €1888 až €2126. Najvyššia, 10. trieda, sa môže tešiť na zvýšenie ročného príjmu o 3,2 %, čiže v priemere o €2699. Najmenej prinesie reforma 1. príjmovej triede, ktorá vďaka reforme ušetrí ročne 0,8 %, čiže €116." (TASR)

Zníženie dane z príjmov sa v Rakúku udialo aj v roku 2005, píše TREND. "Krajiny strednej a východnej Európy so svojím úsilím reformovať daňové systémy vyplašili západných susedov. Po znižovaní sadzieb priamych daní v Česku, Maďarsku a na Slovensku k tomuto kroku pristúpilo aj Rakúsko."

Analýza (2011), opisujúca zníženie dane z príjmov v Českej republike uvádza nasledovné:
Medzi hlavné legislatívne zmeny dane z príjmov právnických osôb, ktoré daňová reforma priniesla patria:
- znižovanie daňových sadzieb u dane z príjmu právnických subjektov a to z pôvodných 31% v predchádzajúcom období na 28 % v roku 2004, cez 26 % v roku 2005 a 24 % v roku 2006 a 2007 ako je možno vidieť na Obr.č.2.
- zavedenie možnosti odpočtu až 100 % nákladov vynaložených na výskum a vývoj zo základu dane [14] podnikateľských subjektov
- zrýchlenie odpisov hmotného majetku podnikateľských subjektov
"

Trend opisuje zníženie podnikovej dane z príjmu v Maďarsku v roku 2005. Daň z príjmu fyzických osôb sa v Maďarsku znižovala aj v tomto roku. Postupné znižovanie dane z príjmov fyzických osôb v Maďarsku ukazuje aj dokument NBS(.pdf,s.2)

Dátum zverejnenia analýzy: 31.01.2016
success
error