DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

Samostatný zákon, ktorý každý rok je valorizovaný. To znamená, sú tam koeficienty.

Cislák vs. Uhliarik vs. Kavecká o situácii v zdravotníctve - 18.01.2016
Pravda

Novela zákona o platoch pracovníkov v zdravotníctve určuje platy na základe koeficientov v súvislosti s priemerným platom v národnom hospodárstve. Ten sa každoročne zvyšuje a tak dochádza k následnému navyšovaniu platov aj medzi zdravotníckym personálom. Táto valorizácia však ako taká v zákone zakotvená nie je a neprebieha nezávislo od ostatných oblastí národného hospodárstva. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Najnovšia novela daného zákona "stanovuje minimálnu výšku ich (zdravotných sestier, pozn.) základnej zložky mzdy podľa vzoru úpravy platov lekárov. Napríklad sestra má mať rovnako ako verejný zdravotník či fyzioterapeut základnú zložku mzdy najmenej vo výške 0,81-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve spred dvoch rokov. Právna norma garantuje zdravotníkom platy v štátnych aj súkromných nemocniciach. Na vyššie mzdy pôjde do nemocníc 55 miliónov eur."

Koeficient súčasnej podoby zákona (.pdf, s. 5) sa v prípade zdravotných sestier pohybuje v rozmedzí od najmenej 0,81 po najmenej 0,96 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Daná výška koeficientu sa vzťahuje na to, či sa sestra venuje odbornej pracovnej činnosti, cetifikovanej pracovnej činnosti, alebo špecializovanej pracovnej činnosti.

Na základe výročných údajov Štatistického úradu SR  (minimálne retrospektívne) vidíme, že priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve má tendenciu z roka na rok narastať. V prípade, že ude tento trend pokračovať aj naďalej, nárast priemerného platu v národnom hospodárstve zabezpečí každoročnú valorizáciu platov zdravotníckych pracovníkov.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.01.2016
success
error