DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

..pred letom ešte, keď tento zákon sme riešili, bola ponuka iba 10 miliónov a iba naše štátne nemocnice. Som veľmi rád a to som viackrát spomenul, že sa mi podarilo presadiť a vláda vyčlenila na to 55 miliónov eur a šetríme takýmto spôsobom všetky ústavné zdravotnícke zariadenia.

Cislák vs. Uhliarik vs. Kavecká o situácii v zdravotníctve - 18.01.2016
Pravda

Podobný výrok sme overovali 29. novembra 2015 v O 5 minút 12. Ešte počas leta 2015 sa navrhovaný zákon o minimálnom základe mzdy zdravotníckych pracovníkov týkal len zamestnancov nemocníc patriacich priamo pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vyčlenených bolo 10 miliónov eur. Od septembra 2015 sa však rozšíril aj o zamestnancov nemocníc súkromných či patriacich pod VÚC, mestá a obce, pričom Čislák garantoval finančný objem vo výške 55 miliónov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ešte po rokovaniach koncom júla 2015 sa rátalo len s navyšovaním základu mzdy u zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach patriacich pod ministerstvo. Pôvodne sa teda navrhovaný zákon nemal týkať zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach patriacich pod VÚC, mestá, obce či pod súkromných vlastníkov. V tomto prípade by na zvyšovanie platov stačila suma 10 miliónov eur. 
septembri 2015 už mal zákon zahrňovať zvýšenie miezd pre zdravotníckych pracovníkov ústavných zariadeniach patriacich nielen pod ministerstvo, ale aj pod VÚC, mestá, obce a aj v súkromných nemocniciach.

Dnes ostáva suma 10 miliónov pre navýšenie základu mzdy v štátnych nemocniciach rovnaká, no pribudlo zvyšovanie miezd pre zdravotníckych pracovníkov aj v neštátnych zariadeniach za ďalších 45 miliónov eur. Novela sa netýka len sestier a pôrodných asistentiek, ale všetkých 25 kategórií zdravotníckych pracovníkov vo všetkých nemocniciach na Slovensku.

Zákon vrátil na opätovné prerokovanie do Národnej rady SR prezident SR Andrej Kiska, v pondelok (14. december 2015) ho odporučil prijať so zmenami. Upozornil na to, že rozpočtové krytie zákona považuje za nedostatočné. Poslanci Národnej rady SR 15. decembra 2015 opätovne 78 hlasmi schválili zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje platy zdravotníkov.


Dátum zverejnenia analýzy: 17.01.2016
success
error