DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

... ten zákon, ktorý ste spomínali, ktorý ste predložili vy, nebol absolútne krytý. Bol to v panike prijatý zákon, čo sa týka odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, vtedy za vašej vlády, len aby bol pokoj. Však následne to aj Ústavný súd zrušil, pretože krytie nebolo

Cislák vs. Uhliarik vs. Kavecká o situácii v zdravotníctve - 18.01.2016
Nepravda

Otázke rozhodnutia Ústavného súdu o zákone o zvýšení platov zdravotných sestier sme sa venovali v poslednej dobe viackrát, naposledy minulý týždeň, keď ju v relácii V politike spomenuli Fico a Matovič. Zatiaľ čo finančné krytie zákona bolo vnímané ako problematické, a venoval sa mu aj ÚS, ako protiústavné označené nebolo. Hlavný problém, kvôli ktorému bol zákon nakoniec zrušený, bol v zasahovaní do vlastníckeho práva neštátnych poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Rozhodnutím z 11. júla 2012 Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavil účinnosť zákona, ktoré nadobudlo účinnosť 31. júla 2012, a ktorý bol prijatý za súčasnej vlády Smeru.

Slovenská lekárska komora podala návrh na preskúmanie toho zákona prostredníctvom Generálnej prokuratúry, pričom "na Ústavný súd podal za prokuratúru podnet jej šéf Ladislav Tichý, súd potom v júli pozastavil účinnosť zákona."

"V odôvodnení GP uvádza, že dôvodom na preskúmanie ústavnosti je nesystémovosť zvyšovania miezd iba vybraným zdravotníckym pracovníkom, a na strane druhej aj materiálna stránka veci – chýbajúce finančné krytie tohto zákona."

Ústavný súd sa preto v súvislosti so zákonom zaoberal nasledovnými bodmi:

  • či je ekonomicky realizovateľný, teda či nemocnice a prevádzkovatelia ambulancií budú mať peniaze na zvýšenie platov,
  • či má zákon zabezpečiť nárok na takú odmenu, ktorá by zaručila sestrám dôstojnú životnú úroveň,
  • či nezasahuje do súkromného majetku v rozpore s ústavou, týka sa to neštátnych poskytovateľov,
  • či zákon nie je diskriminačný v tom, že platovo zvýhodňuje jednu skupinu zdravotníckych pracovníkov – v tomto prípade zdravotných sestier.

Rozhodnutím z 19. júna 2013 ho označil ako "nesúlad zákona č. 62/2012 Z.z. s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky"

V odôvodnení tohto rozhodnutia sa okrem iného píše: 
"117. Ústavný súd považuje námietku protiústavného zásahu do majetku neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za ťažisko prerokúvanej veci. Právna úprava je špecifická tým, že ekonomickú záťaž garantovaných mzdových nárokov sestier presúva mocensky, zákonom na neštátnych poskytovateľov. Tým zasahuje aj do zmluvnej slobody medzi zamestnávateľmi a sestrami, medzi subjektmi v horizontálnom vzťahu, ktorý je ovládaný zásadou slobodnej vôle. Z údajov NZCI vyplýva, že nemalá časť ambulancií sa v dôsledku aplikácie zákona môže dostať do prevádzkovej straty. Ústavný súd musí preskúmať, či sú takéto účinky zákona protiústavné. Už bolo uvedené, že väčšina ambulancií musí mať sestru, pričom ústavný súd ponecháva bokom úvahy o právnych možnostiach „optimalizácie“ v tomto smere."

Ústavný súd uznáva, že zvýšenie platov nie je finančne kryté, avšak za jedinú protiústavnú skutočnosť považuje porušenie vlastníckeho práva zásahom do podnikateľskej činnosti tzv. súkromných poskytovateľov- "chýba ochrana slobodnej majetkovej sféry (…) neprimeraná a náhla záťaž do majetku neštátnych poskytovateľov."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.01.2016
success
error