DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

„Výsledkom je, že Bratislava má dvakrát menej financií, ako Brno napríklad na hlavu a Brno je obyčajné krajské mesto.“

15 najväcších neprávd a zavádzaní v roku 2015 - 27.12.2015
Nepravda

Výrok sme overovali v relácii V politike 29. marca 2015. Rovnaký výrok zopakoval Nesrovnal aj v lete 2015 a preto sme mu v komentári pripomenuli, že naďalej nehovoril pravdu.

Brno patrí v rámci Jihomoravského kraja medzi obce s rozšírenou pôsobnosťou, zároveň pôsobí ako hlavné krajské mesto. Brno malo za posledných päť rokov v porovnaní s Bratislavou vždy vyšší mestský rozpočet celkovo aj na hlavu. Nejedná sa však o dvojnásobné množstvo financií. V rokoch 2014 a 2015 bol rozpočet Brna vyšší len približne o 10 až 20 %. V predchádzajúcich rokoch bol rozdiel o niečo vyšší, no za posledných päť rokov sa približne o dvojnásobok jednalo len v roku 2012, kedy bol rozpočet na hlavu v Bratislave 535,57 eur a v Brne to bolo o 634,43 eur viac. Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdivý, pretože v posledných troch rokoch neplatí, že by Brno malo dvojnásobné množstvo financií na hlavu ako Bratislava.

Podľa údajov získaných zo stránok miest Bratislava a Brno je možné pozorovať, že mestský rozpočet mesta Brno bol v období rokov 2011-2015 vždy vyšší ako rozpočet mesta Bratislavy. Tento rozdiel je najviac markantný v rokoch 2011-2013. V období rokov 2014 a 2015 sa rozdiel medzi rozpočtami oboch miest približuje, hoci mesto Brno má kontinuálne viac alokovaných zdrojov ako Bratislava.  

Rozpočty miest Brno a Bratislava v období rokov 2011-2015
 

Brno
Bratislava
Rok tis. KčEurEur
201510 675 568384 913 214362 459 788
201410 139 541
369 961 945368 747 128
20139 668 664
383 403 283246 785 188
201211 061 078
441 560 000223 541 234
201110 784 349
430 323 970 282 067 341
*Prepočet meny podľa ECB vždy k 1. januáru daného roku
** Zdroje sú prevažne vo formáte .pfd, pre rozpočet Bratislavy na rok 2015 je použitý aktuálny návrh rozpočtu, nakoľko Bratislava momentálne funguje v rozpočtovom provizóriu.

Nesrovnal však vo výroku porovnáva množstvo financií na jedného obyvateľa. Podľa posledných dostupných údajov (.xls) má k 1. januáru 2015 mesto Brno 377 305 obyvateľov. Bratislava má obyvateľov viac, podľa posledných údajov Štatistického úradu to v roku 2013 bolo 417 389 obyvateľov. Brno má tak viac financií aj v prepočte na hlavu. Nejedná sa však o dvojnásobok financií, ako uvádza Nesrovnal. V tabuľke nižšie môžme vidieť približné financie miest na jedného obyvateľa v eurách za posledných päť rokov. Najvýraznejší rozdiel vo financovaní je možné pozorovať v roku 2012, kedy financie na hlavu v Brne dosahovali v prepočte 1 170 eur a v Bratislave 535,57 eur, čo je rozdiel  634,43 eur, čiže sa jedná o vyše dvojnásobok. V posledných dvoch rokoch je však rozpočet na hlavu v oboch mestách podobný, jedná sa len o rozdiely v rozmedzí 10,72 až 18,49 %.

Rozpočet na hlavu miest Brno a Bratislava 2011 až 2015

BrnoBratislava
20151 020868,40
2014979,82883,46
20131 016591,26
20121 170535,57
20111 140675,79
Zdroje: Rozpočty miest 2011-2015; Ministerstvo vnútra ČR, Štatistický úrad SR 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.12.2015
success
error