DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

„Ja by som to doplnil tak, že v iných, v niektorých európskych krajinách, v polovici európskych krajín vlastne minimálna mzda ako inštitút vôbec nie je zavedená…“

15 najväcších neprávd a zavádzaní v roku 2015 - 27.12.2015
Nepravda

Výrok sme overovali v relácii O5M12 4. mája 2015.

Podľa Eurostatu a ďalších zdrojov malo k 1. januáru 2015 spolu 22 krajín EÚ z celkového počtu 28 zavedenú minimálnu mzdu garantovanú štátom. Z toho vyplýva, že vo viac než troch štvrtinách krajín EU minimálna mzda inštitučne existuje. V štátoch, ktoré nie sú v EÚ podľa dostupných údajov taktiež vo väčšine prípadov existuje garantovaná minimálna mzda, chýba však v Nórsku, Islande a Švajčiarsku. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Eurostat uvádza, že 1. januáru 2015 nebola štátom garantovaná minimálna mzda zavedená v nasledujúcich krajinách: Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Rovnako je tak tomu i v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorými sú Island, Nórsko a Švajčiarsko. Cyprus ako taký stanovuje minimálnu mzdu pre určité typy zamestnaní, zatiaľ čo zvyšok vyššie spomenutých krajín EÚ má minimálnu mzdu stanovenú na základe kolektívnych rozhodnutí daných sektorov. Týmto pádom, aj napriek tomu, že štát garantuje všeobecnú minimálnu mzdu iba v 22 krajinách, v každej krajine EÚ existuje určité inštitučné opatrenie, ktoré pracujúcich občanov zastrešuje a zabezpečuje im tak minimálnu mzdu špecifickú pre ich daný odbor. 

Minimálna mzda v krajinách EÚ a EZVO k 1. januáru 2015
Graf zobrazuje výšku minimálnej mzdy v krajinách EÚ a EZVO. Tmavošedé zafarbenie naznačuje, že daný štát nemá určenú žiadnu univerzálnu minimálnu mzdu. Poslednou krajinou, ktorá zaviedla minimálnu mzdu v januári tohto roku je Nemecko (.pdf).

Mimo Západnej Európy je minimálna mzda taktiež zaužívaným nástrojom. Minimálnu mzdu majú kandidátskekrajiny Srbsko a Turecko, ale aj štáty bývalého Sovietskeho zväzu ako Bielorusko, Rusko, Ukrajina či ďalej na východ Azerbajdžan, Tadžikistan a Arménsko.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.12.2015
success
error