DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viktor Stromček

SMER-SD

Viem vám povedať len toľko, že v súčasnosti má SARIO, ktoré je pod ministerstvom hospodárstva, rozpracovaných viac ako 60 potenciálnych investorov, ktorí by prišli na Slovensko v rozličných fázach.

Sulík vs. Stromcek o podpore investícií - 14.12.2015
Neoveriteľné

SARIO je skratka pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu. Agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Nenašli sme informácie o tom, či agentúra momentálne pracuje skutočne na viac ako 60 investíciách. Stromček navyše hneď v debate povedal aj to, že verejnosť budú informovať, len ak už budú jasné kontúry. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Ako SARIO uvádza na webovej stránke, jej strategickým cieľom je "Strategickým výberom teritórií a sektorového zamerania zvýšiť podiel investorov, ktorých produkcia sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotou. Podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov vo výraznej miere tak, aby sa táto podpora odrážala signifikantným spôsobom na ukazovateľoch zahraničného obchodu Slovenska."

Nepodarili sa nájsť informácie o tom, či je pravda, že SARIO pracuje s 60 potenciálnymi investormi, ani o tom, ktorí investori by to mohli byť. Na stránke SARIO sú uvedené už úspešne dokončené projekty s investormi aj informácia o novom projekte pod názvom Horizont 2020, ale zatiaľ nie sú uvedené podniky, ktoré prejavili záujem sa zapojiť do tohoto projektu. Viktor Stromček pritom hneď v debate povedal, že o týchto investíciach budú hovoriť len vtedy, ak už budú dohodnuté: "samozrejme, ako náhle to budú reálne kontúry, tak budeme informovať aj verejnosť. Do tej doby pre nás je ďaleko dôležitejšie s nimi viesť podľa možnosti čo najúspešnejšie tie rokovania a zbytočne ich nenarúšať informáciami, ktoré by sme potom museli vysvetľovať."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.12.2015
success
error