DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Na Slovensku dve tretiny ľudí majú nižšiu mzdu, ako je tá priemerná mzda.

Madaric vs. Procházka - 14.12.2015
Pravda

Podľa údajov Štatistického úradu SR z roku 2014 malo 59,4 % zamestnancov nižšiu hrubú mesačnú mzdu ako 850 eur a 28,8 % zamestnancov malo vyššiu ako 1000 eur. Priemerná hrubá mesačná mzda pritom mala výšku 964 eur. Na základe týchto údajov výrok Procházku považujeme za pravdivý.

Štatistický úrad SR vydal v júni 2015 publikáciu Štruktúra miezd v SR (.pdf), v ktorom vyhodnocujú rok 2014 z pohľadu hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve a aj podiely zamestnancov v jednotlivých pásmach hrubej mesačnej mzdy. Dokument uvádza, že hrubá mesačná mzda bola v roku 2014 964 eur. Dokument ďalej uvádza, že do pásma s výškou hrubej mesačnej mzdy 850,01 až 1000 eur patrilo 11,8 % zamestnancov. Mesačnú mzdu v hrubom nižšiu ako 850 eur malo podľa štatistiky 59,4 % zamestnancov. 28,8 % zamestnancov malo zase vyššiu hrubú mesačnú mzdu ako 1000 eur. Z analytického komentára k štatistikám (.pdf, s: 2) ďalej vyplýva, že aj keď priemerná mesačná mzda mala výšku 964 eur, medián bol o 208 eur nižší, len 756 eur. V komentári sa upresňuje aj rozdelenie zamestnancov v intervale so mzdou od 850 eur do 1000:


"V mzdovom pásme do 950 Eur bolo 67,5 % zamestnancov. V intervale od 950 – 1 000 Eur, do ktorého patrila aj priemerná hrubá mesačná mzda za SR nameraná v tomto zisťovaní, bolo 3,6 % zamestnancov. Nad 1 000 Eur zarobilo 28,9 % zamestnancov. Tento nepomer dokázal nerovnomerné rozloženie hrubých mesačných miezd. Súčasne potvrdil existenciu veľkej skupiny zamestnancov s nízkymi príjmami a malej skupiny zamestnancov s vysokými mzdami."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.12.2015
success
error