DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Príklad, keď potom, čo sme podporili postup vlády vo vzťahu k dočasným povinným kvótam, Slovensko spolu s Českom a ďalšími krajinami neuspelo na rade ministrov...

Madaric vs. Procházka - 14.12.2015
Pravda

Slovensko s Českom vždy trvali na odmietnutí povinných kvót, ktoré na koniec väčšinovým hlasovaním odsúhlasila Rada EÚ. Strana Sieť neuviedla presné vyjadrenia k povinným kvótam, avšak zdôraznila zachovanie jednomyseľnosti. Výrok hodnotíme ako pravdivý.   

Demagog.SK v relácii O 5 minút 12 dňa 6. decembra 2015 overil, že podľa TASR poslanci NR SR prvýkrát odmietli zavedenie povinných kvót na prerozdelenie migrantov v hlasovaní 24. júna 2015, pričom proti hlasovalo 125 poslancov. SITA informovala o druhom hlasovaní, ktoré prebehlo 17. septembra 2015, kedy proti kvótam hlasovalo 115 poslancov.


Sieť považuje za nevyhnutné, aby Slovensko v tejto súvislosti bolo jednotné a aby problém migračnej vlny nedelil krajinu na dve časti."V tejto chvíli považujeme národnú dohodu za kľúčový predpoklad plnej kontinuity medzi postojmi tejto a budúcej vlády Slovenskej republiky. Máme o takúto kontinuitu úprimný záujem,“ zdôraznil Procházka. 

V predošlých overeniach Demagog.SK už taktiež overoval, že záväzné rozhodnutie o povinných kvótach bolo prijaté väčšinovým hlasovaním Rady Európskej Únie dňa 23.9.2015 aj keď Slovensko a Česko v hlasovaní boli proti prijatiu kvót.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.12.2015
success
error