DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...koalícia, ktorej súčasťou bol aj pán Procházka a ktorá neudržala moc, ktorá odovzdala tento štát so zápornými, so záporným, teda vlastne nerastom miezd, s nezamestnanosťou takmer 14%, ...

Madaric vs. Procházka - 14.12.2015
Pravda

Je pravdou, že nezamestnanosť sa v roku 2011 a 2012 pohybovala na úrovni okolo 14 %. Je taktiež pravdou, že s výnimkou prvých dvoch štvrťrokov vlády Ivety Radičovej, reálne mzdy po celé obdobie nerástli. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

V ďalšej tabuľke vidíme podrobný vývoj miezd podľa kvartálov počas Radičovej vlády. Ukazuje sa, že nominálna mzda bola ku koncu vlády vyššia ako na jej začiatku. Na základe indexu reálnej mzdy bol na začiatku pôsobenia vlády vývin pozitívny, ku koncu však dochádzalo ku stagnácii.


Radoslav Prochádzka pôsobil po voľbách v roku 2010 za vlády Ivety Radičovej ako poslanec NRSR za KDH, i ako predseda Ústavnoprávneho výboru, je tak pravdou, že bol súčasťou koalície. 

Taktiež treba brať do úvahy vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňovali ekonomické ukazovatele počas Radičovej vlády. Vplyv svetovej finančnej krízy sa začal v štátoch EÚ naplno prejavovať v roku 2008, čo zapríčinilo výrazné spomalenie ekonomického rastu a zvýšenie miery inflácie v takmer všetkých členských štátoch. V priebehu prvého štvrťroku 2009 v eurozóne zaniklo dokopy 1,22 milióna pracovných miest.  Väčšina štátov EÚ si tiež stanovila deficit rozpočtu verejných financií nad 3 %. Dôsledky krízy sa dotkli i Slovenska, ktoré do roku 2008 vykazovalo jeden z najvyšších hospodárskych rastov spomedzi krajín EÚ. Vlády kvôli záchrane ekonomík museli prijímať rôzne stabilizačné opatrenia, medzi ktoré patril i Dočasný euroval (po r. 2012 Trvalý euroval – Európsky stabilizačný mechanizmus - ESM), medzivládny nástroj založený na úverových garanciách Medzinárodného menového fondu (MMF).  ESM predstavoval mechanizmus vytvorený na pomoc krajinám eurozóny, ktoré nezvládali svoje financovanie.

Napokon, samotné hlasovanie o prijatí Eurovalu Slovenskou republikou bolo jednou z príčin rozpadu vlády I. Radičovej, kedy bolo hlasovanie o prijatí spojené s hlasovaním o dôvere vlády, v ktorom obidva návrhy skončili neúspešne. Euroval bol následne schválený nastupujúcou vládou Roberta Fica po predčasných parlamentných voľbách v marci 2012.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.12.2015
success
error