DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

My sme od samého začiatku hovorili o potrebe rovnováhy medzi ochranou bezpečnosti, pohodlia, súkromia, slobody občanov Slovenskej republiky. A ja sám som viackrát povedal, že v hierarchii potrieb, ktoré má funkcionár, verejný funkcionár v Slovenskej republike zastupovať a chrániť, na prvom mieste musia byť záujmy občanov Slovenskej republiky. A tým druhým pólom rovnováhy je, samozrejme, plnenie si vlastných záväzkov ľudských, aj politických, voči tým, ktorí sú v bezprostrednom ohrození života alebo iných základných hodnôt.

Madaric vs. Procházka - 14.12.2015
Pravda

Procházka spomína v prvej časti výroku, že jeho strana už od začiatku hovorila o potrebe rovnováhy medzi ochranou bezpečnosti, pohodlia, súkromia, slobody občanov Slovenskej republiky. On ako aj ďalší členovia strany skutočne vyslovili podobné vyhlásenia, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Procházka sa niekoľkokrát vyjadril v týchto intenciách:

Našou autentickou polohou, čiže polohou Siete, je rovnováha medzi súcitom voči tým, ktorí jeho prejavy bytostne potrebujú, a na druhej strane ochranou základných záujmov občanov Slovenskej republiky, najmä ich bezpečnosti. Je v poriadku, ak sa občianska spoločnosť sústreďuje primárne na aktívnu humanitárnu pomoc. No zároveň trvám na tom, že v hierarchii potrieb, o ktoré sa má starať človek s verejno-mocenským mandátom, musia byť v prvom rade záujmy ľudí, ktorí tu žijú, ktorým štát patrí a od ktorých svoj mandát vôbec má. (Rozhovor - Dennik N - September 2015)

Výsledkom strany Sieť má byť jednoduchý a efektívny štát a politika chápaná ako zastupovanie záujmov občanov. Vládna strana, ktorá dnes dominuje parlamentnej a exekutívnej politike, potrebuje jedného pevného a súdržného súpera,” vyhlásil s tým, že chcú dať šancu ľuďom, ktorých Smer-SD nezastupuje a nikdy pre nich nič neurobil”. (SIEŤ - Košice Dnes - September 2014)

Predovšetkým je to spoločenstvo ľudí zo všetkých kútov Slovenska, zo všetkých regiónov, ktorí vlastným aktívnym úsilím chcú potreby svojich spoluobčanov naplniť. Sieť vníma ako pevné spoločenstvo takýchto odhodlaných ľudí. (predstavenie strany Sieť - čas - apríl 2014)

Priama účinnosť európskej legislatívy má podľa poslanca NR SR Radoslava Procházku význam vtedy, ak slúži vyššej ochrane občanov a európsku úroveň ochrany im dokážu zabezpečiť súdy v ich domovskom štáte. (vyjadrenia poslanca - pluska -  máj 2013)

Aj ďalší člen strany Martin Fedor sa vyjadroval na tému zákona o informačných službách:


"Pri jeho prerokovaní v parlamente bude pre nás dôležité, aby existovala rovnováha medzi slobodami občanov a potrebou ochrany spoločnosti pred terorizmom, extrémizmom a organizovaným zločinom." (Pravda - apríl 2015).


Dátum zverejnenia analýzy: 13.12.2015
success
error