DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

...na náš plán fungujúceho štátu, ktorého podstatou je praktická podpora rodiny a rozvojových príležitostí pre regióny a podpory malých a stredných zamestnávateľov a ich zamestnancov, lebo to je chrbtová kosť národného hospodárstva.

Madaric vs. Procházka - 14.12.2015
Pravda

Na základe volebného programu strany Sieť hodnotíme výrok ako pravdivý.

Strana Sieť predstavila 1. septembra 2015 svoj volebný program, s ktorým vstupuje do volieb v roku 2016. Tzv. Desatoro dobrého štátu obsahuje 10 bodov, ku ktorým sa Sieť vo svojej kampani zaviazala.

"1. Rovnosť pred zákonom, dôsledne chránená všetkými nástrojmi spravodlivosti;
2. Praktická podpora rodiny;
3. Rovnomerná pozornosť rozvojovým potrebám všetkých regiónov Slovenska;
4. Slobodný vzduch pre podnikanie;
5. Kvalitná a rovnomerne dostupná zdravotná starostlivosť;
6. Kompetentná a poctivá štátna správa ako predpoklad fungujúcich úradov;
7. Ochrana dôstojných podmienok pre život seniorov;
8. Silné investície do moderného a na úspech orientovaného; systému výchovy a vzdelávania detí a mládeže;
9. Cielená podpora domáceho poľnohospodárstva a cestovného ruchu;
10. Osobná a priama zodpovednosť verejných funkcionárov za vlastný výkon, vrátane hmotnej zodpovednosti za škodu."

Z týchto bodov sú pre Radoslava Procházku obzvlášť dôležité 4 priority: boj proti korupcii, praktická pomoc rodinám, plán pre regióny a podpory podnikania.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.12.2015
success
error