DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viera Tomanová

SMER-SD

Celý život som robila v prospech detí

Zaujímavé výroky politikov - 04.12.2015
Neoveriteľné

Viera Tomanová sa často vyjadruje k záležitostiam súvisiacim so sociálnou oblasťou. Na túto tému predložila niekoľko poslaneckých návrhov a vystupovala s faktickými poznámkami v NR SR. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný - hoci sa niektoré z jej faktických poznámok v poslednom období týkali detí, nedá sa jednoznačne určiť, že by sa tejto problematike venovala celý život.

Tomanová predkladala v tomto volebnom období 3 poslanecké návrhy a niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vo faktických poznámkach sa k deťom vyjadrovala v rámci návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja DROBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (časť 1. 7. 2014 16:31:17 - 16:32:33 ), ďalej napríklad v návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAŠKU a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (časť 20. 3. 2014 10:18:01 - 10:19:27).

Denník Pravda uvádza Tomanovej vyjadrenie, že celý život pracuje s organizáciami pracujúcimi so starými ľuďmi, zdravotne postihnutými či s deťmi, zápisnica z výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny takéto vyjadrenie nespomína.

Portál Osobnosti.sk neuvádza v pôsobení Viery Tomanovej pozíciu zameranú výlučne na prácu s deťmi.


Dátum zverejnenia analýzy: 17.01.2015
success
error