DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Fedor

SDKÚ-DS

..desať rokov máme diskusiu o tom, ako by mal byť pripravený nový zákon o spravodajských službách.

Kalinák vs. Fedor o bezpecnostnej situácii - 23.11.2015
Pravda

Je pravdou, že už Programové vyhlásenie vlády SR 2006 - 2010 obsahovalo zámer vytvoriť nové mechanizmy pre zlepšenie komunikácie, koordinácie a súčinnosti týkajúce sa spravodajských služieb, polície a ďalších relevantných orgánov. Programové vyhlásenie vlády SR z roku 2012 avizovalo zásadnú zmenu fungovania spravodajských služieb. Dodnes sa tak nestalo, pričom zákon o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve sa stal znovu aktuálnou témou po teroristických útokoch v Paríží 13. novembra 2015. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Programové vyhlásenie vlády SR 2006 - 2010 v časti o vnútornej bezpečnosti uvádza zámer: "Vytvorí vhodné mechanizmy pre zlepšenie koordinácie, spolupráce a súčinnosti medzi spravodajskými službami, políciou a ďalšími relevantnými orgánmi. V boji s terorizmom a organizovaným zločinom plnia dôležité úlohy špecializované útvary a zložky. Vláda SR bude i naďalej podporovať ich činnosť." (.pdf, s. 48)

Programové vyhlásenie vlády 2010 - 2014 neuvádza zámer o zásadnú zmenu fungovania spravodajských služieb.

Zmeny vo fungovaní a organizácii našich spravodajských služieb deklarovala vláda v programovom vyhlásení z mája 2012, ktoré obsahuje aj bod o ochrane vnútorného poriadku a bezpečnosti (.pdf, s.38). V ňom sa píše:

„Vláda pripraví zmeny vo fungovaní a organizácii spravodajských služieb s cieľom predchádzať únikom utajovaných materiálov a zabezpečiť rast dôveryhodnosti tajných služieb. Vláda navrhne zlúčenie vojenských spravodajských služieb a efektívnejšie mechanizmy kontroly spravodajských služieb a ostatných zložiek pracujúcich spravodajskými metódami.“ (s.40)


Rezort obrany už krátko po výmene vlády v roku 2012 avizoval zámer pripraviť nový zákon o tajných službách. Jedna z úprav sa mala týkať aj posilnenia kontroly zo strany poslancov brannobezpečnostného výboru.

O novom zákone o tajných službách sa však intenzívne začalo hovoriť po útokoch vo Francúzsku v januári 2015, hoci bez konkrétneho dátumu jeho vstupu do platnosti. Pôvodne sa uvažovalo o zlučovaní Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby (SIS) do jedného úradu, avšak v novom zákone sa s tým už nepočíta. Počíta však so zmenou názvu SIS na Úrad civilného spravodajstva (ÚCS). Legislatíva by na základe tohto zákona mala umožniť zber metadát v rámci konkrétnej operácie. Fico pripúšťa rozšírenie právomocí polície a tajných služieb.


Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2015
success
error