DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

(PNR= Passenger Name Record, pozn.) Nie je to kontrola, je to vlastne databáza pasažierov... je to databáza pasažierov, ktoré sa budú ukladať a budú sa vzájomne vymieňať (medzi krajinami, pozn.), ktoré znamená, budú vkladané aj do Schengenského informačného systému a budú voľne vyhľadateľné bezpečnostnými orgánmi, ktoré budú pátrať po podozrivých z terorizmu.A teraz to vlastne má byť nielen na vonkajšej lety Európskej únie, smerom von a dnu, ale aj na chartrové lety a na vnútroštátne lety.

Kalinák vs. Fedor o bezpecnostnej situácii - 23.11.2015
Pravda

Daný výrok oznacujeme za pravdivý, kedže PNR je skutocne databázou, ktorá zhromažduje letové informácie o cestujúcich, a tento systém funguje nielen v rámci EÚ, ale vzájomná výmena dát prebieha i medzi EÚ a ostatnými krajinami sveta (USA, Kanada). V súcasnosti sa skutocne medzi Radou, Európskym parlamentom a Európskou komisiou rokuje o tom, ci do databázy budú zaradené i vnútorné a charterové lety v rámci EÚ. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Údaje PNR (Passenger Name Records data) sú informácie poskytnuté cestujúcimi pocas objednávania a rezervácie leteniek a pri odbavovaní na linkách, sú taktiež zhromaždované leteckými dopravcami pre svoje vlastné komercné úcely. Obsahujú niekolko rôznych druhov informácií, napríklad termín cesty, cestovný itinerár, informácie o letenke, detaily kontaktu, cestovnú kanceláriu, cez ktorú bol let rezervovaný, použité platobné prostriedky, císlo sedadla a informácie o batožine. Dáta sa ukladajú v rezervacných a odletových databázach leteckých spolocností. 

Mnoho štátov má prístup k údajom PNR na úcely boja proti závažnej trestnej cinnosti a terorizmu. Údaje PNR bol použité pocas takmer 60 rokov colnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva na celom svete. 

20. novembra 2015 sa ministri spravodlivosti a vnútorných vecí clenských krajín EÚ stretli, aby diskutovali o nových bezpecnostných opatreniach po parížskych útokoch z predchádzajúceho týždna.
Jednou z hlavných priorít rokovania Rady bolo i prediskutovanie otázok týkajúcich sa PNR. Ocakáva sa, že rokovania prinesú zmeny v predpisoch, ktoré predniesol Výbor EP pre obcianske slobody, spravodlivost a vnútorné veci (LIBE) v júli 2015, ktoré umožnovali zber dát len pre lety prichádzajúce a odchádzajúce lety do/ z EÚ.

Clenské štáty už oznámili, že chcú, aby sa zákon vztahoval i na lety v rámci Európy. Koniec rokovaní by mal nastat do konca tohto roka, je však stále nejasné, aké typy letov budú v zákone zahrnuté.
Európsky parlament chce taktiež zbierat dáta o cestujúcich na charterových linkách, clenské štáty sú však v tomto smere názorovo nejednotné. Rokovania nad právnymi predpismi PNR prebiehajú medzi Radou, Európskym parlamentom a Komisiou. Kritici zákona zberu dát  letových informáciách o cestujúcich varujú, že požiadavky Rady šliapu na obcianske slobody a právo na súkromie, informuje EurActiv.

Co sa týka vkladania údajov z PNR do Schengenského systmu, v súcasnosti to nie je možné.
"EU-level measures such as the directive on Advance Passenger Information (API), the Schengen Information System (SIS) and the second-generation Schengen Information System (SIS II) do not enable law enforcement authorities to identify “unknown” suspects in the way that an analysis of PNR data does." V súcasnosti sa vedú diskusie o využití PNR dát pre schengenský systém, nie je však ešte jasné, ci dôjde k schváleniu takéhoto kroku.
"PNR would help to identify all individuals who cross the EU's external borders," an EU official said." 
O PNR sa diskutuje medzi inštitúciami EÚ: "The PNR is currently being negotiated amongst member states, the commission and the parliament."

Dátum zverejnenia analýzy: 22.11.2015
success
error